“Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140823/IH/SER/TR)” Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
23 Aralık 2020
Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) için Operasyon Tanımlama Belgesi (OTB) yayınlanmıştır.
29 Aralık 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR) – Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.