VOC-Test Merkezleri III (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR) Hibe Programı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine,VOC-Test Merkezleri III Hibe Programı kapsamında Sözleşme Makamına sunulan proje başvurularına ilişkin ikinci aşama değerlendirme süreci tamamlanmış olup, bilgilendirme mektupları ikinci aşamayı geçen projelerden başlayarak tüm başvuru sahiplerinin e-postalarına iletilmeye başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
20 Ocak 2020
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140646/IH/SUP/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
27 Ocak 2020
VOC-Test Merkezleri III (EuropeAid/162211/ID/ACT/TR) Hibe Programı Başvuru Sahiplerinin Dikkatine,VOC-Test Merkezleri III Hibe Programı kapsamında Sözleşme Makamına sunulan proje başvurularına ilişkin ikinci aşama değerlendirme süreci tamamlanmış olup, bilgilendirme mektupları ikinci aşamayı geçen projelerden başlayarak tüm başvuru sahiplerinin e-postalarına iletilmeye başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
20 Ocak 2020
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı-Lot 2 (EuropeAid/140646/IH/SUP/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
27 Ocak 2020

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Teknik Yardım (EuropeAid/140651/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.