Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Operasyonu (ECLSA)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Operasyonu (ECLSA)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1ECLSA

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.10.2020 – 30.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çalışma Genel Müdürlüğü
İstihdam Politikaları Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe bileşeni ile yürütülen Operasyonun genel amacı; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır.

Operasyonun özel amacı; mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasının yanı sıra risk altındaki çocuklara ve ailelerine hizmet sağlanması için ulusal ve yerel kapasiteyi geliştirmektir.

Uygulama süresi: 40 ay

Uygulama illeri: Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa, Düzce


Hedef gruplar:

• Mevsimlik tarımda çalışan/çalışan çocuklar
• Mevsimlik tarımda çalışan çocukların aile üyeleri
• Tarımsal üretim tedarik zinciri temsilcileri (çiftçiler, aracılar, işverenler/arazi ve bahçe sahipleri)
• Muhtarlar, imamlar, yerel basın temsilcileri
• Okul müdürleri ve öğretmenler
• ÇSGB merkez ve taşra teşkilatı çalışanları
• Yerel ve ulusal düzeyde ilgili kamu kurumlarının çalışanları
• İlgili sosyal ortaklar, STK'larÖngörülen Çıktılar:

1. 12.000 çocuğa yerinde eğitim, rehberlik, danışma ve rehabilitasyon hizmetleri verilecektir.
2. Mevsimlik tarımda çalışan/risk altında olan çocukların 2.000 aile üyesi, yaşam ve meslek becerileri edinmek üzere mesleki ve genel eğitim programlarına yönlendirilecektir.
3. 200 tarım aracısı, 500 işveren ve 200 köy muhtarına mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitim verilecektir.
4. Yerleşim alanlarında, 12.000 çocuk giyecek, hijyen ve eğitim malzemeleri ile desteklenecek ve mevsimlik tarımda çalışan ailelerin yaşam koşulları iyileştirilecektir.
5. ÇSGB’nin merkez ve taşra teşkilatının çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme kapasitesi artırılacaktır.
6. Jandarma ve STK’ların çocuk işçiliğiyle mücadele kapasiteleri artırılacaktır.
7. Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi kurulacak, mevcut e-METİP sistemi iyileştirilecektir.
8. Halk, çocuklar, aileler, işverenler, karar makamları, okul müdürleri, öğretmenler, tarım aracıları ve basına yönelik iletişim kampanyası geliştirilecek ve yürütülecektir.
9. Çocuk işçiliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, iyi uygulamaların gözden geçirilmesi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi, mevsimlik tarımda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecektir.
10. Mevcut çocuk işçiliği bildirim mekanizmalarının haritasının çıkarılması, olumsuz teşviklerin tespit edilmesi, tarımsal üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında etkili uygulama mekanizmalarının önerilmesi için sektörler-arası çalışma grupları kurulacaktır.
11. İlgili saha ekipleri ile paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

Güncel Durum:

(Temmuz 2023 sonu itibariyle)

Temmuz 2023 sonu itibariyle Operasyon kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

· Mevsimlik tarımda çalışan/risk altındaki çocukların eğitime erişim olanaklarının iyileştirilmesi kapsamında:

    -11.394 çocuk eğitim hizmetlerine yönlendirilmiştir.
    -8.241 çocuk sosyal/kültürel/spor/sanatsal faaliyetlere katılmıştır.
    -8.114 çocuk Adıyaman, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Hatay ve Mersin’de öz bakım ve sağlık güvenlik eğitimlerine katılmıştır.
    -694 çocuk gezi turuna, 511 çocuk üniversite ziyareti etkinliklerine katılmıştır.
    -1.421 çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerine yönlendirilmiştir.


·Mevsimlik tarımda çalışan/çalışma riski altında olan çocukların aile üyelerinin yaşam ve meslek becerilerinin iyileştirilmesi kapsamında:

    -4.100 aile üyesine iş sağlığı güvenliği, genel aile, ilk yardım eğitimleri verilmiştir.
    -Diyarbakır’da MEKSA Diyarbakır Eğitim Merkezi’nde; Şanlıurfa’da ise Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi, Hayati Harrani Kadın Destek Merkezi ve MEKSA Vakfı Şanlıurfa Eğitim Merkezi’nde mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir. Toplam 200 kişi bu kurslardan faydalanmıştır. Kursiyerlerin İŞKUR’a kaydı yapılmıştır.

·Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin olumsuz yönleri ve ilgili mevzuat hakkında eğitim kapsamında, 212 tarım iş aracısı eğitimlere katılmış, 194 tarım iş aracısı sertifikalandırılmıştır. Ayrıca 8 muhtar ve işveren bu eğitimden faydalanmıştır.


·Mevsimlik tarımda çalışan/risk altındaki çocukların giyecek, hijyen ve eğitim malzemeleri ile desteklenmesi ve mevsimlik tarımda çalışan ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi kapsamında:

    -11.911 çocuk kıyafet desteğinden, 13.831 çocuk kırtasiye desteğinden, 5.629 çocuk hijyen kitlerinden, 10.852 çocuk ise beslenme desteğinden faydalanmıştır.
    -5.972 çocuğa servis desteği sağlanmış, 8 ilde sosyal destek merkezi iyileştirme çalışmaları tamamlanmıştır.
    -496 ünite seyyar tuvalet mevsimlik tarım alanlarına yerleştirilmiştir.
-Mevcut METIP alanlarında iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, yeni METIP alanları kurulumu hazırlık çalışmaları devam etmektedir.


·ÇSGB’nin merkez ve taşra teşkilatının çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesine yönelik planlama, yönetim, koordinasyon, uygulama ve izleme kapasitesinin artırılması kapsamında;

    -1 Eğitim İhtiyaç Analiz Çalışma Raporu tamamlanmış ve eğitim modülleri geliştirilmiştir.
    -1 Kapasite Geliştirme Planı iyileştirilmiştir.
    -Çalışma Genel Müdürlüğü’nden 58 personel, politika ve strateji belgelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik eğitimlere katılmıştır.
    -ÇSGB uhdesinde yer alan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerinden 61 personel,  çocuk işçiliği ile mücadele ve izleme konularında eğitimlere katılmıştır. 
    -16 adet Çocuk İşçiliği ile Mücadele Biriminin altyapıları iyileştirilmiştir.


·Jandarma ve STK’ların çocuk işçiliğiyle mücadele kapasitesinin artırılması kapsamında 17 jandarma personeli eğitime katılmıştır.

·E-METIP sisteminin geliştirilmesine yönelik işlemler tamamlanmak üzeredir.


·Halk, çocuklar, aileler, işverenler, karar makamları, okul müdürleri, öğretmenler, aracılar ve basına yönelik iletişim kampanyası geliştirilmesi ve yürütülmesi kapsamında;

    -İletişim Stratejisi tamamlanmış olup, 13.626 set görünürlük materyali hazırlanmıştır.
    -Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında 4 adet farkındalık artırma faaliyeti düzenlenmiştir.
    -Medya çalışanlarının çocuk işçiliği ve çocuk hakları konusunda bilgilendirilmesi için 2 adet yerel medya toplantısı gerçekleştirilmiştir.
    -Özel sektörden 119 temsilci, çocuk işçiliğinin tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiştir.
    -1 Belgesel ve 3 bilgilendirici video hazırlanmış, 20 senarist ve yönetmen ile İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda çocuk işçiliğinin zararlarının ekranlar (TV ve sinema) aracılığıyla izleyiciye iletilmesi konusunda görüşülmüştür.   


·Ulusal ve yerel düzeyde işçi ve işveren örgütleri, meslek örgütleri ve ilgili devlet kurumları dahil olmak üzere ilgili kurumların kapasitelerinin iyileştirilmesi kapsamında:

    -Eğitim İhtiyaç analizi tamamlanarak eğitim modülleri geliştirilmiştir.
    Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki eğitimlere 99 merkezi ve yerel personel katılmıştır.  
    -Kullanıcı dostu eğitici eğitimi programı hazırlanmış ve yaygınlaştırılmıştır. 53 katılımcı eğitici eğitimi programına katılmış, 77 meslek uzmanı eğitim almıştır.
    -Çalışma Genel Müdürlüğü’nden iki uzman Torino’da ITC ILO tarafından verilen eğitime katılmıştır.


·Çocuk işçiliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının değerlendirilmesi, iyi uygulamaların gözden geçirilmesi, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi, mevsimlik tarımda yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülmesi kapsamında;

    -Mevcut durum analizi çalışmasının taslak hali tamamlanmıştır.
    -Risk analizi raporunun taslak hali tamamlanmıştır.
    -İyi uygulamalar raporu tamamlanmıştır.
    -Mevcut METIP alanlarının bakımı ve/veya yeni METIP alanlarının organizasyonu için 9 plan hazırlanmıştır.

·Mevcut çocuk işçiliği bildirim mekanizmalarının haritasının çıkarılması, olumsuz teşviklerin tespit edilmesi, tarımsal üretim ve tedarik zincirinin her aşamasında etkili uygulama mekanizmalarının önerilmesi için sektörler-arası çalışma grupları kurulması kapsamında 3 adet sektörler arası çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiş, 1 çalıştay düzenlenmiş ve ürün bazlı risk analizi konulu 4 adet seminer gerçekleştirilmiştir.  


·İlgili saha ekipleri ile paydaşlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği sağlamak üzere toplantılar ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmesi kapsamında;

    -3 koordinasyon toplantısı, 31 oryantasyon toplantısı, 3 paydaş saha ziyareti yapılmış; Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimlerine üç ziyaret gerçekleştirilmiş, 39 saha ziyareti yapılmıştır.