Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017
Dezavantajlı Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Burs Yoluyla Desteklenerek İş Piyasasına Erişimlerinin Kolaylaştırılması
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Hibe Programı (METEK-2)

Tedbir 2.2.
Operasyon adı Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu Hibe Programı (METEK-2)
Uygulama Süresi 2014 Temmuz – 2015 Aralık
Proje Web Adresi https://mistik.ikg.gov.tr/openform/Projeler.aspx?ProgramKOD=IQVETII
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hibe: € 14.400.000
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Hibe Programı kapsamında finanse edilmesi uygun bulunan 70 hibe projesinin faydalanıcıları ile 2014 yılı Temmuz ayında sözleşmeleri imzalanmış olup, Eylül 2014’te projelerin uygulama safhasına geçilmiştir.

Proje uygulamaları faydalanıcı kuruluşlarca projelerde istihdam edilen 816 personel tarafından gerçekleştirilmiş, Başkanlığımız da projeler kapsamındaki izleme, doğrulama ve teknik destek faaliyetlerini yürütmüştür.

Proje uygulama sürecinde Erzincan, Kilis, Karabük ve Van illerinde olmak üzere toplamda 4 proje iptal edilmiştir. Söz konusu kalan 66 projenin uygulama süreci, 31 Ağustos 2015 yılında sona ermiştir. 2016 yılında projelere ait nihai teknik ve mali raporların incelenmesi ve doğrulanması çalışmaları tamamlanmıştır.

Yaklaşık 34 bin gencimiz, meslek ve kariyer rehberliği hizmeti almış; binden fazla mesleki öğretim personeline eğitim verilmiş; üniversite ve meslek liseleri dâhil yaklaşık 300 eğitim kurumunun kapasitesi arttırılmış; meslek eğitimine yönelik 300’den fazla modüler program geliştirilmiş; 2 binin üstünde elektronik öğrenme materyali hazırlanmış ve yaklaşık 100 adet meslek standardı geliştirilmiştir.