Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
1 Ocak 2017
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikalarındaki Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
1 Ocak 2017

Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)

Tedbir 2.2.
Operasyon adı Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
Uygulama Süresi 04.12.2014 - 04.06.2017
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
http://ua.gov.tr/kurumsal/haberler/2015/02/16/-mesleki-eğitimin-kalitesinin-ve-gençlerin-mesleki-becerilerinin-geliştirilmesi-projesi-açılış-toplantısı
Faydalanıcı Kurum Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan Hibe = € 25.000.000
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun genel amacı, Mesleki Eğitimin kalitesini artırarak insan kaynağına yatırımı teşvik etmek ve kurumsal kapasite, ağ oluşturma boyutu ve hareketliliğe odaklanarak işgücü piyasası ve eğitim arasındaki bağı iyileştirmektir. 30 ay süreli Doğrudan Hibe sözleşmesi 3 Aralık 2014’te imzalanmış olup Haziran 2017’de tamamlanmıştır.

Proje kapsamındaki hibe bileşenine göre, Erasmus+ Programı değerlendirme sürecinde başarılı olup bütçe kısıtı nedeniyle fonlanamayan ve yedek listede kalan 316 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Bu sayede 9116 mesleki eğitim öğrencisi ve 2416 mesleki eğitim personeli eğitim, staj, oryantasyon kursu ve girişimcilik kursu gibi faaliyetlerde yurtdışı hareketlilik yapmış ve Europass belgelerini almıştır. Projeler kapsamında Erasmus+ Programına üye ülkelerde; 9.049 öğrenici 883 refakatçi eşliğinde staj yapma ve 2.371 mesleki eğitim personeli eğitim alma imkanı bulmuştur. Toplamda 12.303 kişi projelerden faydalanmıştır.