Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II
1 Ocak 2017
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II
1 Ocak 2017
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI I(METEK-I)

Tedbir 2.2.
Operasyon adı Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması I(METEK-I)
Uygulama Süresi 08.05.2012 - 21.12.2014
Proje Web Adresi http://mtegm.meb.gov.tr/
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 5.983.088
Hibe Programı: € 2.068.475
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Mesleki ve teknik eğitimde uygulanabilir, ölçülebilir, sürdürülebilir bir ulusal kalite sistemi oluşturmayı amaçlayan hizmet alım sözleşmesi kapsamındaki teknik yardım projesi Mayıs 2012’de başlamış ve Mayıs 2015’te tamamlanmıştır. Proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde okullar düzeyinde kalite uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve desteklemek, toplumda kalite kültürü konusunda farkındalık oluşturmak, müfredat geliştirmek, eğitici ve yönetici eğitimleri gibi konularda çok sayıda faaliyet gerçekleştirilmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Sistemi geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın kuruluşuna yönelik destek verilmiş, Mesleki ve teknik eğitimde kalite geliştirmeyi stratejik düzeyde desteklemek için yol haritası sunan Kalite Stratejisi ve Eylem Planı oluşturulmuştur. Ulusal Kalite Sisteminin fonksiyonlarına göre nasıl yaygınlaştırılacağını aşama aşama gösteren ve kalite güvence sisteminin uygulanması sürecinde kurum ve kuruluşlar için rehberlik sağlayacak Öz Değerlendirme Rehberlik Kılavuzu ile Ulusal Kalite Referans ve Rehberlik Kılavuzu ilgili taraflarla yakın işbirliği içerisinde hazırlanmıştır.

Operasyonun mal Alımı kapsamındaki 8 adet tedarik projesi ile, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat illerindeki 20 Meslek Yüksek Okulu ve Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM-http://metargem.meb.gov.tr)’nde kalite güvence koordinasyon biriminin kurulmasına destek olmak amacıyla gerekli ekipmanların temini amaçlanmıştır. Projelerin tamamının uygulama süreleri sona ermiştir.