Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşvik Edilmesi (PYETRC3)
18 Temmuz 2019

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.I. İnsana Yakışır İşlerin Geliştirilmesi

Operasyon Adı:

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Operasyonu (OHSMS)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1OHSMS

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

Hizmet Alımı Bileşeni: 21.11.2019-20.11.2023 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)
Doğrudan Hibe Bileşeni: 01.02.2020-18.01.2024 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)
Hibe Bileşeni: 01.02.2021-31.07.2022 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)
İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGM)

Web sitesi Adresi / Sosyal Medya Hesapları:

https://misgep.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNGSV4ZIn2FJfeOsod3SobA/
https://twitter.com/misgeptr
https://www.linkedin.com/company/misgeptr/
https://www.instagram.com/misgeptr
https://www.facebook.com/misgeptr

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

(Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)

OHSMS Operasyonunun, 48 aylık hizmet alımı (teknik yardım), 12-28 aylık hibe ve 44 aylık doğrudan hibe bileşenleri bulunmaktadır.

Operasyonun genel amacı; sağlık, güvenlik ve çalışma barışının iyileştirilmesi yoluyla Türk işgücüne insana yakışır işler yaratılmasıdır.

Operasyonun özel amacı; proaktif yaklaşıma dayalı daha iyi çalışma koşullarını teşvik etmek, kamu bilincini artırmak ve başta madencilik sektörü olmak üzere tüm paydaşların İSG konusundaki bilgi düzeylerini geliştirmektir.

Hedef gruplar: Operasyon kapsamında hassas sektörlerde çalışan 20.400 kişiye ve 625 işverene eğitim ve hizmetler sunulması; 3.885 kişiye ve STK, yerel aktör ve KOBİ gibi 114 paydaş kuruluşa eğitimler verilmesi; etkinlikler ve farkındalık artırma faaliyetleri ile 1.100 kişiye ulaşılması; konferans, çalıştay, seminer vb. 3 faaliyetin gerçekleştirilmesi; 10.000 maden işçisi, 1.800 üniversite öğrencisi ve Mesleki ve Teknik Lise-Maden Teknolojilerinde görev yapan 135 branş eğitmenine yönelik interaktif eğitimler düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Ankara'daki 100 İSG Genel Müdürlüğü personeline proje yönetimi, yeni mevzuat ve İSG ile ilgili AB Müktesebatı gibi konularda beş günlük eğitici eğitimi verilecektir.

Uygulama süresi: Hizmet alımı bileşeni 48 ay, Doğrudan Hibe bileşeni 44 ay, Hibe projeleri 12-28 ay.

Müdahale alanları: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler, Kurumsal Kapasite Geliştirme, Farkındalık Yaratma, Bilimsel ve Teknik Çalışmalar, Koordinasyon ve İşbirliği.

Pilot iller: Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yozgat, Zonguldak.

Güncel Durum
(Ocak 2024 sonu itibariyle):

Hizmet Alımı Bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• Sözleşme 27 Eylül 2019 tarihinde imzalanmıştır. 21.11.2019 tarihinde düzenlenen başlangıç toplantısı ile uygulama süreci başlamıştır. Aylık Yönetim ve Yönlendirme Komitesi toplantıları düzenlenmektedir.
• Müdahale 1.1 kapsamında; “İnteraktif Seminerlerin Tasarımı ve Hazırlanması” faaliyeti Ekim 2021'de sonuçlandırılmıştır. 28 farklı ilde 58 interaktif seminer düzenlenerek 10.235 çalışana ulaşılmıştır. Bu aktivite tamamlanarak kapatılmıştır.
• Müdahale 1.2 kapsamında; “Sağlık Gözetimi” faaliyeti saha çalışmalarına Nisan 2022’de başlanmış olup, Ocak 2023 itibariyle 24 ilde 48 maden işletmesinde 10.714 çalışana ulaşılmıştır. Metal madenlerinde çalışan maden çalışanlarının vücutlarındaki mevcut ağır elementlerin tespitini amaçlayan 4.112 toksikoloji testi test yapılmıştır. Bu faaliyet nihai faaliyet raporunun onaylanmasıyla tamamlanarak kapatılmıştır.
• Müdahale 1.3 kapsamında; maden işyerlerinin işverenlerine ve işverenlerle çalışan STK'lara bir günlük eğitimlerin verilmesi Eylül 2021'de tamamlanarak 25 eğitim ile 557 özel sektör, 470 kamu kurumu, 91 STK ve 68 üniversite temsilcisi olmak üzere toplam 1.186 katılımcıya ulaşılmıştır. Faaliyet tamamlanmıştır.
• Müdahale 2.1 kapsamında; 18 ilde 27 üniversitede “Risk Değerlendirme Metodolojilerine Dayalı Bir Günlük Eğitim” faaliyeti Maden Mühendisliği, ilgili Yer Bilimleri ve Maden Teknolojileri Bölümlerinin yanı sıra Meslek Yüksekokullarında okuyan toplam 1.1.887 öğrenciye eğitim verilerek Kasım 2022’de tamamlanmıştır. Raporlama dönemi tamamlanmıştır.
• Müdahale 2.2 kapsamında; “Mesleki ve Teknik Lise Eğitmenlerine İki Günlük Eğitim verilmesi” faaliyeti dahilinde İzmir, Afyonkarahisar ve Antalya’da 135 branş öğretmenine eğitimler verilerek faaliyet Mayıs 2022’de tamamlanmıştır. Bu faaliyet tamamlanarak kapatılmıştır.
• Müdahale 2.3 kapsamında 30 ilde 1.857 mühendis ve İş Güvenliği Uzmanı çevrimiçi olarak düzenlenen teknik eğitim programlarına katılmıştır.
• Müdahale 2.4 kapsamında; 70 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanını kapsayan 3 günlük başlangıç eğitimi Şubat 2020’de Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
• Müdahale 2.5 kapsamında; “Eğiticilerin Eğitimi” faaliyeti Afyonkarahisar’da İSGGM’den 100 kişinin katılımı ile Nisan 2022’de tamamlanmıştır. Faaliyet raporu da onaylanarak faaliyet kapatılmıştır.
• Müdahale 3.1 kapsamında bir tam gün süren ve doğrudan hibe tanıtımını da içeren Açılış Toplantısı 678 kişinin katılımıyla video konferans formatında 20 Ağustos 2020’de düzenlenmiştir.
• Müdahale 3.2 kapsamında; Ankara ve İzmir'de Bilgilendirme Toplantılarının düzenlenmesi çevrimiçi platformlar kullanılarak 8 ve 10 Eylül 2020'de tamamlanmıştır. İzmir merkezli çevrimiçi toplantıya 282; Ankara merkezli toplantıya 365 kişi olmak üzere toplamda 647 kişi katılmıştır.
• Müdahale 3.3 kapsamında; “Farkındalık Artırma ve Promosyon Materyallerinin Tasarım ve Dağıtımı” faaliyeti için, Radyo Spotu yapım çalışması kapsamında toplam 3 adet spot hazırlanarak Operasyon Faydalanıcısının onayına sunulmuştur. Radyo Spotları, Sözleşme Makamı tarafından onaylanmıştır.
• Müdahale 3.4 kapsamında; çocuklara İSG ve güvenlik kültürünü anlatmayı amaçlayan 13 bölümlük çizgi film tamamlanmış ve 4 bölümü TRT Çocuk'ta yayınlanmıştır. Ayrıca, kamu spotu RTÜK tarafından onaylanarak yayınlanmaktadır.
• Müdahale 3.5 kapsamında; “İSG Merceğinden Geleceğe Güvenle Bak” Fotoğraf Yarışması organize edilmiştir. Yarışmada ödül ve sergilemeye hak kazanan 32 fotoğraftan oluşan sergi 27 Ocak-03 Şubat 2023 tarihlerinde Ankara Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde düzenlenmiştir. İkinci sergi ise projenin kapanış toplantısında gerçekleştirilmiştir.
• Müdahale 3.6 kapsamında, “İSG İnfoAsist” adlı dijital uygulama geliştirilmiştir. Söz konusu uygulama Ağustos 2021'den bu yana yayındadır. 6.000'in üzerinde indirme işlemi gerçekleşmiştir.
• Müdahale 3.7 kapsamında Operasyonun internet sitesi güncellenmiştir.
• Müdahale 3.8 kapsamında, davranış temelli İSG dışındaki rehberler onaylanmıştır.
• Müdahale 3.9 kapsamında, operasyonun tüm bileşenlerine ait çıktıların yer aldığı başarı kitapçığı kapanış toplantısında katılımcılara dağıtılmıştır.
• Müdahale 3.10 kapsamında, projenin kapanış toplantısı 14 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
• Müdahale 4.1 kapsamında, “Maden İşyerlerinde Sendikalaşma Alanında Saha Raporu” bulgularının paydaşlara aktarılabilmesi amacıyla hazırlanan çalıştay 03 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu faaliyete ilişkin rapor revizelerin akabinde son halini almıştır.
• Müdahale 4.2 kapsamında, “Maden Mühendisliği Bölümleri İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredatı Çalıştayı” 30 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetin nihai raporu sunulmuş olup faaliyet tamamlanmıştır.
• Müdahale 4.3 kapsamında, Operasyonun Doğrudan Hibe bileşeni altında verilen mali desteklerin etki değerlendirme raporu hazırlanmış, revizyonlar sonucunda rapor nihai halini almıştır.
• Müdahale 5 kapsamında, sağlık gözetimi (1.2), sendikalaşma saha raporu (4.1) ve Maden Mühendisliği bölümleri müfredatına (4.2) ilişkin 3 çalıştay sırasıyla 27 Nisan 2023, 3 Kasım 2023 ve 30 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.


Doğrudan Hibe Bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• Uygulanma süreci 01.02.2020 tarihinde başlamıştır. Covid-19 salgını nedeniyle 07.05.2020 tarihinde Operasyon 3,5 ay süre ile askıya alınmıştır. 25.08.2020 tarihi itibariyle askı süresi sonlandırılmış ve uygulama yeniden başlamıştır.
• Finansal Destek ve Rehberlik Programı (FDRP) kapsamında 24 ay boyunca faydalanıcı yeraltı maden işyerlerine aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine karşılık olarak toplamda 31.2 milyon TL (€1.088.000) ödeme yapılmıştır.
• Maden işyerlerindeki tahlisiye çalışanlarının sayısının ve niteliklerinin artırılması ve çalışanların acil durumlara hazırlanması amacıyla faydalanıcı maden işyeri çalışanlarının tahlisiye eğitim bedelleri karşılanmıştır. Bu kapsamda, faydalanıcı işyerlerinden 412 çalışanın tahlisiye eğitimlerine 81.000 TL finansal destek sağlanmıştır.
• TSE ile olan protokol 23.10.2023 tarihinde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatılmıştır.
• 6 tur saha ziyareti ile 420 saha ziyareti başarı ile tamamlanmış, 80 maden işyerine ulaşılmıştır.

Saha ziyaretleri sonrasında sahaların durumunu ortaya koyan değerlendirme raporları kapsamında;
• Maden işyerlerine belge ve dokümantasyon alanında 1.571 öneri verilmiş, bu önerilerin 667'si hayata geçirilerek %43,09 oranında iyileşme sağlanmıştır.
• Sahada tespit edilen durumlara ilişkin maden işyerlerine 2.292 öneride bulunulmuş ve bu önerilerden 1.058 tanesi hayata geçirilerek %46,16 oranında iyileşme sağlanmıştır.
• Projenin ilk aşamasında 05 Nace kodlu kömür madeni işyerlerinin İSG performansları 12 ana başlık altında 209 madde ile, 07 Nace kodlu metal işyerlerinin 12 ana başlık altında 198 madde ile İSG performansları değerlendirilmiştir. Proje ekibinin faydalanıcı firmaların İSG performanslarını daha doğru takip edebilmesi için İSG Performans Ölçüm Raporu kapsamında başlıklar yer almaktadır.
• Hem sahada hem de dokümantasyon çalışmalarında verilen destek sonucunda 80 firmanın yüzde 82,5'inde iyileştirme sağlanarak farkındalık yaratılmış ve İSG uygulamalarında sürekliliğin sağlanmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca 6 saha ziyareti sırasında hazırlanan İSG performans ölçüm raporlarının genel değerlendirmesini ve 12 ana başlık için ayrı ayrı analizlerini içeren “İSG Performansı Genel Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.


Hibe Bileşeninde Yürütülen Faaliyetler:

• 36 hibe yararlanıcısı tüm proje faaliyetlerini tamamlamış ve Nihai Teknik Raporlarını yazmışlardır.
• 34 hibe projesinin Nihai Tematik Değerlendirme Raporları, Nihai Teknik Raporların değerlendirilmesinin ardından ilgili Tematik İzleme Uzmanları tarafından yazılmıştır. Ayrıca 2 projenin Nihai Teknik Raporu alınmış olup, Tematik İzleme Uzmanlarının değerlendirmesi Ocak 2024 sonu itibariyle devam etmektedir.
• “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Hibe Çalıştayı” 12-13 Aralık 2023 tarihleri arasında 4 başlıkta 120 katılımcıyla gerçekleştirilmiş, çalıştay raporu ilgililere dağıtılmıştır.