Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu – I
1 Ocak 2017
Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu – I
1 Ocak 2017

Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)

Operasyon adı Türkiye’deki Şartlı Eğitim Yardımı Programının Lise Devam Oranları Üzerine Etkisinin Artırılması (ŞNT)
Uygulama Süresi 09.12.2014 - 11.03.2016
Proje Web Adresi
Faydalanıcı Kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan Hibe = € 41.345.201
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Söz konusu doğrudan hibe programı;

“EĞİTİM Strateji 2: Kız çocuklarının ve kadınların eğitime kayıt, devam ve tamamlama oranlarının arttırılması.

2.1. Eğitime erişimde kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla özel politika gruplarına (göçmen, mevsimlik tarım işçisi, engelli vb.) yönelik geçici özel önlemlerin dünyada ve Türkiye’deki uygulamaları değerlendirilecektir.” Hedefi kapsamında hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yaklaşık 41 milyon Avro tutarında Doğrudan Hibe sözleşmesi 12 Aralık 2014 tarihinde imzalanmıştır. Bu kapsamda, her aileye, çocuğu okula devam etmesi şartı ile özellikle okul başlangıcındaki kırtasiye ve giyim gibi masraflarına destek olunması amacıyla tek seferlik bir ödeme yapılması öngörülmüştür.

Bu operasyonun hedefi, Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) ‘nin potansiyel ve mevcut faydalanıcıları olan ihtiyaç sahibi lise öğrencilerinin okul devam oranlarının artması için erken terk riskini azaltmak amacıyla ek finansal desteği arttırmaktır.

Projenin 2014 yılındaki uygulaması kapsamında 229.207 faydalanıcıya (9, 10, 11. Sınıf öğrencilerine) öğrenci başına 60 Avro olacak şekilde ödeme yapılmıştır. 2015 yılında yapılan güncellemeyle, Operasyona 12. Sınıflar da dahil edilmiş ve ödeme miktarı da 70 Avro’ya çıkarılmıştır. 2. ödeme periyodunda 330.653 öğrenciye (9.10.11 ve 12. Sınıf öğrencilerine) 70 Avro olacak şekilde ödemeler Aralık 2015 içerisinde PTT aracılığıyla gerçekleşmiştir. Böylece toplamda yaklaşık 560.000 öğrenci bu projeden yararlanmıştır.

ŞNT’den faydalanan faydalanıcıların cinsiyete göre dağılımını içeren tablo aşağıda yer almaktadır;

2014 yılı için;

Ödeme Alan Toplam ebeveyn sayısı ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Toplam Ödeme Tutarı (€) Toplam Ödeme Tutarı (TL)
194.330 229.207 € 13.752.420,00 39.627.598,23 TL
Tablo 1: 2014 yılı toplam teşvik alan sayısı.

Cinsiyet Toplam Ödenen Tutar ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
Erkek 19.776.714,21 TL 114.389 49,91
Kadın 19.850.884,02 TL 114.818 50,09
Genel Toplam 39.627.598,23 TL 229.207 100,00
Tablo 2: Faydalanıcı öğrencilerin 2014 yılı ödemeleri için cinsiyet bazlı dağılımı.

Sınıflar Toplam Ödenen Tutar (TL) ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
9 18.637.542,00 TL 107.800 47,03
10 11.963.988,00 TL 69.200 30,19
11 9.026.068,23 TL 52.207 22,78
Genel Toplam 39.627.598,23 TL 229.207 100,00
Tablo 3: Faydalanıcı öğrencilerin 2014 yılı ödemesi sınıf bazlı dağılımı

Coğrafi Bölgeler Toplam Ödenen Tutar (TL) ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
Güneydoğu Anadolu 15.011.520,03 TL 86.827 37,88
Doğu Anadolu 8.696.885,67 TL 50.303 21,95
Akdeniz 5.340.744,99 TL 30.891 13,48
İç Anadolu 3.045.630,24 TL 17.616 7,69
Marmara 2.936.709,54 TL 16.986 7,41
Karadeniz 2.614.269,69 TL 15.121 6,60
Ege 1.981.838,07 TL 11.463 5,00
Genel Toplam 39.627.598,23 TL 229.207 100,00
Tablo 4: 2014 yılı ödeme faydalanıcılarının Coğrafi Bölgeler kapsamında dağılımı

2015 yılı için ödemeler :

Ödeme Alan Toplam ebeveyn sayısı ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Toplam Ödeme Tutarı (€) Toplam Ödeme Tutarı (TL)
265.922 330.653 € 23.145.710,00 74.760.643,30 TL
Tablo 5: 2015 yılı toplam teşvik alan sayısı

Cinsiyet Toplam Ödenen Tutar ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
Erkek 36.501.131,80 TL 161.438 48,82
Kadın 38.259.511,50 TL 169.215 51,18
Genel Toplam 74.760.643,30 TL 330.653 100,00
Tablo 6: Faydalanıcı öğrencilerin 2015 yılı ödemeleri için cinsiyet bazlı dağılımı.

Sınıflar Toplam Ödenen Tutar (TL) ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
9 28.585.823,00 TL 126.430 38,24
10 18.996.922,00 TL 84.020 25,41
11 15.330.258,30 TL 67.803 20,51
12 11.844.022,40 TL 52.384 15,84
Genel Toplam 74.760.643,30 TL 330.653 100,00
Tablo 7: Faydalanıcı öğrencilerin 2015 yılı ödemesi sınıf bazlı dağılımı

Coğrafi Bölgeler Toplam Ödenen Tutar (TL) ŞNT’den faydalanan toplam öğrenci sayısı Yararlanıcı Sayısı %
Güneydoğu Anadolu 26.771.144,40 TL 118.404 35,81
Doğu Anadolu 16.377.779,60 TL 72.436 21,91
Akdeniz 10.387.034,00 TL 45.940 13,89
İç Anadolu 5.985.771,40 TL 26.474 8,01
Marmara 6.117.813,80 TL 27.058 8,18
Karadeniz 5.266.999,50 TL 23.295 7,05
Ege 3.854.100,60 TL 17.046 5,16
Genel Toplam 74.760.643,30 TL 330.653 100,00
Tablo 8: 2015 yılı ödeme faydalanıcılarının Coğrafi Bölgeler kapsamında dağılımı