Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)
17 Temmuz 2019

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Artırılması

Operasyon Adı:

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.INST-CARE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2019 – 30.09.2022 (Uygulama dönemi sona ermiştir.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:

http://www.sgkkurumsalcocukbakimi.org
https://www.facebook.com/sgksigortalianne
https://www.instagram.com/sgksigortalianne
https://twitter.com/sigortalianne

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Yedi ilde (Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İzmir, İstanbul ve Malatya) uygulanmış olan Operasyon 42 aylık bir doğrudan hibe programıdır. Operasyon, mali destek programı ve akademik araştırma bileşeni olmak üzere 2 bileşenden oluşmuştur.
Mali destek programının amacı, küçük çocuğu olan kadınları kurumsal erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetleri alabilmeleri için 100 Avro tutarında finansal olarak destekleyerek kadınların iş hayatına geri dönmelerini sağlamak ve böylece kayıtlı kadın istihdamını teşvik etmektir. Operasyon kapsamında; toplam 10.250 faydalanıcı anneye maddi destek sağlanması hedeflenmiştir.

Akademik bileşen kapsamında ise, toplam 2 araştırma raporu, bir etki analizi raporu ve bir adet politika öneri belgesi hazırlanması amaçlanmıştır. Araştırma raporlarının birincisinin konusu, ebeveynlerin iş-yaşam dengesi ile ilgili uzlaştırma mekanizmaları ve izin düzenlemeleri iken, ikincisininki ise alternatif ve yenilikçi analık ve ebeveyn izin ve yardımlarıdır. Etki analizi raporu, Operasyon kapsamında uygulanan mali destek programının fiili etkisine ve sürdürülebilirliğine odaklanmıştır. Ayrıca, mali destek ve araştırma faaliyetlerinin nihai çıktısı olarak; kurumsal çocuk bakımı, iş-yaşam dengesi ve kayıtlı kadın istihdamı alanlarında yenilikçi ve somut bir model önerisi sunan bir politika belgesi de hazırlanması hedeflenmiştir.

Güncel Durum:
(Kasım 2022 itibariyle)

30 Eylül 2022 tarihinde uygulama dönemi sona ermiştir.


19.02.2019 tarihinde doğrudan hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Uygulama süreci 01.04.2019’de başlamış olup 30.09.2022 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir. Açılış toplantısı 22.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.. Ayrıca, Projede her ay Aylık Yönetim Toplantısı ve 6 ayda bir de Yönlendirme Komitesi Toplantıları yapılmıştır.


Operasyonun tamamlandığı tarih olan 30 Eylül 2022 itibariyle, Mali Destek Programı kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1- Faydalanıcıların kaydedilmesi ve ödemelerin yapılması için bir bilgi yönetim sistemi kurulmuştur.
2- Operasyonun İletişim Stratejisi hazırlanmış, görünürlük malzemeleri tasarlanmıştır.
3- Proje personel alımı yapılmış, proje uygulama ofisleri hayata geçirilmiş ve tanıtım kampanyası yürütülmüştür.
4- 15.10.2019 tarihinde başlayan mali destek ön kayıtları, kontenjanlar dolduğundan 01.10.2021 tarihinde sonlandırılmıştır. Ön kayıt sayısı proje sonu itibariyle 157.755'e ulaşmıştır. Kesin kayıtlar 01.11.2019'da başlatılmıştır. Proje süresince kayıtlı anne sayısı en yüksek 18.632'ye ulaşmıştır. Projenin son ödeme ayı olan Temmuz 2022 sonu itibariyle, 6.509 aktif kayıtlı anne bulunmaktadır ve 12.123 anne yararlanıcı statüsünü kaybetmiştir.
5- Kasım 2019-Mayıs 2022 hak ediş dönemleri için yerel ofis personeli tarafından 34.020 faydalanıcı için okul öncesi bakım kurumlarına 36.273 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler, proje hibe ödemelerine ilişkin manuel ödeme sorgusu sağlamıştır.
6- Ödeme koşullarını karşılayan (sistemsel ödeme sorgularını geçen ve izleme ziyareti sorgusuna takılmayan) 17.959 anneye Ocak 2020-Temmuz 2022 ödeme dönemi boyunca toplam 23.726.100 Avro mali destek verilmiştir. Ayrıca, en az bir kez mali destek ödemesi almaya hak kazanan faydalanıcılara toplamda 1.784.300 Avro kırtasiye ödemesi yapılmıştır. Toplam ödeme tutarı Eylül 2022 sonu itibari ile 25.510.400 Avro'dur.
7- Proje kapanış konferansı, 2 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte projenin başarıları ve çıktıları ilgili taraflarla paylaşılmıştır.


30 Eylül 2022 itibariyle, Proje Akademik Bileşeni kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

1- İletişim kampanyası ve akademik bileşen kapsamında hibrit model ile 05.10.2021 tarihinde Ankara'da “Kayıtlı Kadın İstihdamı: Zorluklar ve Fırsatlar Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte 24 yüz yüze, 470 çevrimiçi katılımcıya ulaşılmıştır.
2- Araştırma faaliyetleri kapsamında 6-7 Ekim 2021 tarihlerinde, Konferansı takiben 101 katılımcı ile ilk çalıştay online olarak düzenlenmiştir. İkinci ve son çalıştay, 19-20.07.2022 tarihlerinde iki yarım gün halinde hibrit olarak gerçekleşmiştir. Çalıştaya toplam 59 kişi katılım sağlamıştır.
3- Operasyonun araştırma bileşeni kapsamında üç adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. İlk ziyaret Çekya’ya 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci ziyaret Danimarka’da 23-25 Mayıs 2022 tarihlerinde, üçüncü ziyaret ise İspanya’da 21-23 Haziran 2022 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
4- Çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri ışığında iş-yaşam dengesi araştırma raporu ile analık, babalık ve ebeveyn yardımları raporu tamamlanmıştır.
5- Etki analizi raporu Türkçe ve İngilizce olarak tamamlanmıştır.
6- Diğer raporların sonuçlarına istinaden bir politika öneri belgesi hazırlanmıştır.