Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)” kapsamında Sıkça sorulan Sorular Metni yayımlanmıştır.
28 Şubat 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Bilgilendirme Günü ve Eğitim İl ve Tarih Listesi ve Kayıt İşlemleri
2 Mart 2020
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)” kapsamında Sıkça sorulan Sorular Metni yayımlanmıştır.
28 Şubat 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı Bilgilendirme Günü ve Eğitim İl ve Tarih Listesi ve Kayıt İşlemleri
2 Mart 2020

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (WOMENUP)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.II: İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (WOMENUP)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENUP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

17.05.2021–16.09.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

https://www.sgkkadinistihdaminindesteklenmesi.org/
instagram: @womenupsgk

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, kayıtlı kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak olup özel amacı ise Operasyonun uygulanacağı illerdeki kadın işverenlerin ilaveten istihdam edeceği kadın işçiler için sağlanacak mali destek (hibe desteği) yoluyla kayıtlı kadın istihdamının artırılmasıdır.

Doğrudan hibe bileşeninden oluşan Operasyonun uygulama süresi 40 aydır.

Operasyonun başlangıç tarihi öncesinde kurulmuş (ve en fazla 8 yıldır faaliyette olan) kadın girişimcilere ait işletmeler ve Operasyon kapsamında bu işletmelerde ilaveten istihdam edilecek olan kadın çalışanlar Operasyonun hedef grubunu oluşturmaktadır.

Operasyon kapsamında 4.000 kadının, 4.000 kadın girişimci tarafından istihdam edilmesine destek verilecektir. Bu sayede 8.000 kadına ulaşılarak Türkiye işgücü piyasası üzerinde olumlu bir etki yaratılması amaçlanmaktadır.

İşveren kadınlara sağlanacak olan geri ödeme (hibe) desteği ile küçük ölçekli kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Operasyon kapsamında yaklaşık 4.000 kadın işveren desteklenecektir. Geri ödeme tutarı bir işçinin bir işverene toplam maliyetinin %65’ini geçmeyecektir. Kadın girişimciler istihdam ettikleri her kadın için, 25 ay boyunca geri ödeme desteği alacaklardır.

Operasyon kapsamında hibe desteğinin hedefini oluşturan iller şunlardır: Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş.

Pilot illerin seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır:
-İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri,
-Bu illerdeki sigortalı kadın girişimci sayısı,
-İllerin nüfusu,
-Operasyonun bütçe kısıtı ve öncelikleri,
-Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinin kapasitesi,
-Ülke düzeyinde bölgesel dağılım.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 01.06.2020 tarihinde askıya alınan uygulama dönemi 17.05.2021 tarihi itibarıyla tekrar başlatılmıştır.

Mevcut durumda, Nisan 2024 sonu itibarıyla;

• Hibe başvuru sisteminde kullanılacak yazılım programı tamamlanmıştır.

• 7 ilde 8 yerel ofis ve 1 merkez ofis oluşturulmuştur.

• 54 kişilik proje ekibi istihdamı tamamlandı. Ekibin %75’i kadınlardan oluşmaktadır. Günümüzde mevcut personel 47 kişiden oluşmaktadır.

• Operasyon boyunca kullanılmak üzere satın alımı yapılan ofis ürünleri, cep telefonları ve görünürlük malzemeleri yerel ofislere dağıtılmıştır.

• İlgili SGK personeli ve Operasyon ekibine yönelik 4 günlük bir eğitim düzenlenmiştir.

• Yerel ofislerde görev alan ekiplere kayıt dışı çalışma ve kayıtlı istihdam konularında eğitim verilmiştir.

• Operasyonun İletişim Stratejisi hazırlanmıştır.

• Açılış Konferansı 16.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

• Hibe desteğine yönelik ön-başvurular E-devlet üzerinden 21.02.2022 tarihinde alınmaya başlanmıştır.

• 24 Şubat 2022–22 Mart 2022 tarihleri arasında projenin uygulandığı 7 ilde medya toplantıları gerçekleştirilmiş, TESK ve TOBB’a yönelik bilgilendirme ziyaretleri tamamlanmıştır.

• Projenin görünürlüğünü artırmak amacıyla Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 6 haftalık bir süre boyunca 7 hedef ilde 200 adet ilan panosu reklamı ve 200 adet otobüs durağı reklamı sergilenmiştir.

• 1. Akademik Danışma Kurulu (ADK) Toplantısı 20-22 Haziran 2022, 2. ADK Toplantısı 28-30 Ekim 2022, 3. ADK Toplantısı 28-30 Nisan 2023, 4. ADK Toplantısı ise 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında akademisyenler ile ilgili kurum, dernek ve STK temsilcilerinden oluşan 25 kişilik katılımla düzenlenmiştir.

• Operasyon Koordinasyon Birimi (OKB) üyeleri ve SGK personeli Oryantasyon Eğitimi 4-7.01.2022 tarihleri arasında 86 katılımcı ile, Proje Personeli Eğitimi 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında 72 katılımcı ile, yerel takım liderleri eğitimi ise 14-15.03.2023 tarihleri arasında 28 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

• Projenin görünürlük faaliyetleri kapsamında broşür ve afişler hazırlanmış; internet sitesi, sosyal medya kanalları ve kısa mesajlar yoluyla faydalanıcılara ulaşılmıştır.

• İzleme faaliyetleri kapsamında nihai faydalanıcıların işyerlerine yönelik 16.427 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 20’si çevrimiçi gerçekleştirilen izleme çalışmalarına ek olarak son 3 ay içinde 342 işyerine ikincil ziyaretler düzenlenmiştir.

• Proje başlangıcından itibaren OKB ve Sözleşme Makamı ile Avrupa Birliği ve Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin katılımıyla 35 adet Aylık Yönetim Toplantısı yapılmış olup en günceli 24 Nisan 2024 tarihinde düzenlenmiştir.

• Kadın girişimcilerin girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlayan Network Toplantıları 7 hedef ilde iki faz olarak gerçekleştirilmiştir. 17 Kasım-7 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen I. Fazda 321 kişiye, 14 Ağustos-4 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen II. Fazda 282 katılımcıya ulaşılmıştır.

• Geleceğin medya profesyonellerinin kayıtlı istihdam ve kadın istihdamının önündeki engeller ile kadının istihdamdaki yeri konusunda bilgilendirilmesini amaçlayan Medya Atölyesi 26-27.05.2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren etkinlik Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, SGK uzmanları, proje personeli ve akademisyenlerin katılımıyla ilk gün 71, ikinci gün 67 katılımcı ile tamamlanmıştır.

• Kadın istihdamının artırılmasına yönelik farklı girişimci profilleri ile girişimciliğin önündeki engel ve sorunları çözümleyen iş fikirlerinin bulunmasına yönelik 2 günlük Girişimcilik Atölyesi etkinliği 22-23 Aralık 2023 tarihleri arasında, 53 lisans öğrencisi, 10 SGK personeli, 2 akademisyen ve 2 eğitmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

• AB Kadın Girişimciliği İyi Uygulama Örnekleri Toplantıları 6 ilde toplam 190 kişinin katılımıyla 23 Şubat–6 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

• 6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yıkıcı etkileri neticesinde Kahramanmaraş yerel ofisinin kapatılması kararı alınmıştır. Bu ildeki hibe faydalanıcılarına İstanbul Avrupa Ofisi hizmet vermeye devam etmektedir.

• 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla proje kapsamında kesin kaydı devam eden kadın işveren sayısı 3.416’ya ulaşmıştır. Mali destek ödemelerinin başladığı Mart 2022 tarihinden bu yana toplamda 71.505 ödeme yapılarak yaklaşık 22,3 milyon Avro mali destek sağlanmış, destekten yararlanan kadın işveren sayısı 6.201, destekler sayesinde istihdam edilen kadın çalışan sayısı ise 8.677 olmuştur.