Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)
1 Ocak 2016
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)
1 Ocak 2016

Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)

Operasyon adı Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli (KARİYER)
Uygulama Süresi 07.01.2016 -07.11.2017
Proje Web Adresi http://www.trakyakariyer.org/
Faydalanıcı Kurum Trakya Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı = € 3.055.759
Mal Alımı = € 384.138
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde mezun ve öğrenimi devam eden üniversite öğrencilerinin iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla 3 devlet üniversitesindeki kariyer geliştirme merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, bölgesel işgücü piyasası analizlerinin yapılması, İKG strateji planları ve üniversitelere yönelik eylem planlarının hazırlanması, kariyer hizmetlerinin verilmesi, işletme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin öngörüldüğü operasyonda hizmet ve mal alımı bileşenleri bulunmaktadır.

Proje kapsamında üniversite kariyer merkezlerinde öğrencilere kariyer destek hizmetleri sunulması, üniversite öğrencileriyle işverenleri bir araya getirmek amacıyla bir internet portalı kurulması, firma ziyaretleri aracılığıyla iş dünyasını tanıma imkânı bulması gibi hizmetler gerçekleştirilmiştir.

Teknik Destek Projesi kapsamında toplamda 247 gence girişimcilik eğitimi, 1286 gence kariyer danışmanlığı, 363 çalışana ilgili alan eğitimleri, 58 kişiye oluşturulan kariyer merkezleri için eğitimler ile TR21 bölgesinde çalışan 299 kişiye kariyer danışmanlığı alanında eğitim/danışmanlık verilmiştir. 3 üniversitede iş fuarı yapılmış ve öğrencilerin katılımı sağlanmıştır.

Mal alımı kapsamında söz konusu üç üniversiteye bilgisayar, elektronik ve ofis ekipmanları temin edilmiştir.