Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yollarla Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016
Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu
1 Ocak 2016
Kayıtlı İstihdamın Yenilikçi Yollarla Teşviki Operasyonu
1 Ocak 2016
Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu
1 Ocak 2016

PES - Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (İŞKUR)

Kamu istihdam hizmetlerini geliştirerek daha fazla kişinin iş gücü piyasasına girmesini ve istihdamda kalmasını sağlamak ve kamu istihdam hizmetlerinin etkinliğini artırmak için hayata geçirilmiştir. Operasyonun toplam bütçesi yaklaşık 12.5 milyon avrodur. Operasyon iki bileşenden oluşmaktadır. 10 milyon avroluk bütçe kullanımı ile gerçekleştirilmiş olan teknik destek bileşeni altında kamu istihdam hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak kampanya, toplantı, ziyaret gibi çok sayıda faaliyet yürütülmüş, yazılım geliştirilmiş, iş gücü piyasası analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda,

  • İlk kez kayıtlı istihdam ile ilgili bir hibe programı yürütülmüştür.

  • 43 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,

  • İŞKUR’un İş gücü Piyasası Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi,

  • 43 ilde İŞKUR’un danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • Aktif İş gücü Politikalarının etkisinin izlenmesi için bir model geliştirilmesi,

  • 43 ilde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının işlevlerinin iyileştirilmesi,

  • İŞKUR Hizmetlerine Erişimin Artırılması,
İstihdam konularında ÇSGB, İŞKUR ve sosyal ortakların politika geliştirme kapasitesinin artırılması sağlanmıştır.

BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

1HİZMET BİLEŞENİ
Özel Hedefler:

• “Model Ofis” yaklaşımı içinde daha iyi kamu istihdam hizmetleri sunmaları için 43 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

• İŞKUR hizmetlerini erişimin arttırılması amacıyla İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin (İPBS) iyileştirilmesi

• İŞKUR’un iş, meslek, kariyer ve kamu istihdam hizmetlerine yönelik rehberlik hizmetlerinin iyileştirilmesi

• Aktif istihdam piyasası uygulamalarının etkinliğini artırmak amacıyla izlenmesine yönelik bir model geliştirilmesi

• 12 NUTS II Bölgesi’ndeki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının kapasitelerinin arttırılması

• İŞKUR hizmetlerinin görünürlüğünün artırılması

• Bakanlık, İŞKUR ve sosyal tarafların istihdam politikası geliştirme kapasitesinin artırılması
2 MAL ALIMI BİLEŞENİ
Özel Hedefler:

• Daha nitelikli kamu istihdam hizmeti sunmaları için İŞKUR il müdürlüklerinin fiziksel gereksinimlerinin karşılanması

Bu kapsamda, alımı gerçekleştirilecek ekipman alımı 2 kısım (lot) altında düzenlenmiştir: -Lot 1: Ofis Malzemeleri