Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Düzeltme yayımlanmıştır
6 Temmuz 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Düzeltme yayımlanmıştır
6 Temmuz 2020

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Operasyon Adı:

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu (WOMENCOOP)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENCOOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

15.09.2021- 14.03.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Eş-faydalanıcı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:


https://www.aile.gov.tr/ksgm
https://www.instagram.com/elbirligigucbirligi/
https://twitter.com/el_gucbirligi
https://www.facebook.com/ElBirligiGucBirligi
https://www.linkedin.com/company/el-birli%C4%9Fi-g%C3%BC%C3%A7-birli%C4%9Fi/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların güçlendirilmesidir.

Operasyonun yalnızca hizmet alımı bileşeni olup uygulama süresi 30 aydır.

Operasyon kapsamında yürütülecek faaliyetler:
• Kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı olan kadınlar ve erkeklere yönelik eğitimler ve hizmetler,
• Faydalanıcı ve eş-faydalanıcı kurumlar ile ilgili aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması,
• Farkındalık arttırma çalışmaları,
• Kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar,
• İşbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalar.

Söz konusu faaliyetler yoluyla 6.000 kadın ve 3.000 erkek eğitimler ve hizmetlerden faydalanacak; 585 kişiye yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek; farkındalık çalışmaları yoluyla 1.200 kişiye ulaşılacak; 5 bilimsel ve teknik çalışma raporu oluşturulacak; iş birliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik 5 etkinlik düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Ocak 2024 sonu itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesi 02.08.2021 tarihinde imzalanmış ve 15.09.2021’de uygulama dönemi başlamıştır.

Mevcut durumda, 4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 31.01.2024 tarihinde, 29. Aylık Yönetim Toplantısı 01.02.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 1.2. 1.3 ve 1.4 için kooperatif ortağı olma/kurma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı kadın ve erkeklere yönelik eğitimleri kapsayan erişim stratejisi ve eğitim programları hazırlanmıştır. Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Artvin, Aksaray, Malatya, Mardin, İzmir, Adana, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Eskişehir, Çorum (II), Gaziantep (II), Isparta, Kocaeli, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar (II), Çanakkale, Sinop, Batman, Erzurum (II), Kars (II), İstanbul, Van, Van (II), Adana (II), İzmir (II), Diyarbakır, Bitlis, Karabük, Antalya, Muğla, Hatay, Konya, Konya (II) ve Mardin (II)’de eğitimler gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında ulaşılan katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir:

• 1.2 Faaliyeti: 2.348 kadın katılımcı

• 1.3 Faaliyet: 982 kadın katılımcı

• 1.4 Faaliyeti: 1.334 erkek katılımcı

Faaliyet 1.5 kapsamında yürütülen Danışmanlık Hizmetleri kapsamında projede 60 kooperatif belirlenmiş olup danışmanlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 1.093 kadın kooperatif ortağına ve 75 potansiyel kooperatif ortağı kadına olacak şekilde toplam 1.168 kadına danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Faaliyet 2.1, 2.2 ve 2.3 kapsamında yürütülen Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri sırasıyla Ankara-1, Ankara-2, Diyarbakır-1, Antalya-1, Bursa-1 Antalya-2, Bursa-2, Erzurum-1, Karabük-1, Erzurum-2, Karabük-2, Adana-1, Adana-2 ve Diyarbakır-2’de gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında ulaşılan katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir:

• Faaliyet 2.1: 358 katılımcı,

• Faaliyet 2.2: 46 katılımcı,

• Faaliyet 2.3: 188 katılımcı

Etkinlik 3.2 kapsamındaki Farkındalık Artırma faaliyetleri için 5 adet kısa filmin onay süreçleri tamamlanmıştır.

Bilimsel ve Teknik Çalışmaları kapsayan Faaliyet 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4 çerçevesinde gerçekleştirilecek kadın kooperatiflerinin haritalandırılması ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için Ekim 2022’de İtalya’ya, Mayıs 2023 tarihinde İspanya’ya, Ağustos 2023 tarihinde Portekiz’e ve Aralık 2023’te Fransa’ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.

Kadın kooperatiflerinin haritalandırması ve potansiyel kalkınma alanlarının belirlenebilmesini kapsayan Faaliyet 4.1’de Erzurum, Kars, Sivas, Van, Ankara, Antalya, Artvin, Çorum, Gaziantep, Karabük, Mardin, Sinop, Afyonkarahisar, Isparta, Batman, Diyarbakır, Isparta, Bitlis ve Konya’da toplantılar gerçekleştirilmiştir. İlgili toplantılara toplam 184 kişi katılım sağlamıştır.

Faaliyet 5.1 Yerel Paydaş Toplantıları kapsamında Isparta, Çorum, Malatya, Ankara, Adana, Muğla, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Karabük, Sinop, Kocaeli, Çanakkale, Batman, Afyonkarahisar, Erzurum, Mardin, Kars, Sivas, Aksaray, Kırklareli, Artvin, Van, Bitlis, Hatay, Gaziantep toplantılar gerçekleştirilmiş, 1.685 katılımcıya ulaşılmıştır.

Faaliyet 5.4 kapsamında webportal çalışmaları devam etmektedir.

Faaliyet 5.2 kapsamında Pazarlama Ağının Geliştirilmesi Toplantıları Ankara, Erzurum, Antalya, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Diyarbakır ve Çorum'da kadın kooperatifleri, özel sektör, e-ticaret platformları ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.