Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Düzeltme yayımlanmıştır
6 Temmuz 2020

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon: I. İstihdam
Aktivite: I.II. İstihdamın ve İstihdam Edilebilirliğin Arttırılması

Operasyon Adı:

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Operasyonu (WOMENCOOP)

Operasyon Numarası:

TREESP1.2.WOMENCOOP

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

15.09.2021- 14.03.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Faydalanıcı: T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)
Eş-faydalanıcı: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları:


https://www.aile.gov.tr/ksgm
https://www.instagram.com/elbirligigucbirligi/
https://twitter.com/el_gucbirligi
https://www.facebook.com/ElBirligiGucBirligi
https://www.linkedin.com/company/el-birli%C4%9Fi-g%C3%BC%C3%A7-birli%C4%9Fi/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun genel amacı, kadın istihdamının arttırılması, kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların güçlendirilmesidir.

Operasyonun yalnızca hizmet alımı bileşeni olup uygulama süresi 30 aydır.

Operasyon kapsamında yürütülecek faaliyetler:
• Kooperatif kurma/ortağı olma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı olan kadınlar ve erkeklere yönelik eğitimler ve hizmetler,
• Faydalanıcı ve eş-faydalanıcı kurumlar ile ilgili aktörlerin kurumsal kapasitesinin arttırılması,
• Farkındalık arttırma çalışmaları,
• Kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel ve teknik çalışmalar,
• İşbirliği ve koordinasyon sağlamaya yönelik çalışmalar.

Söz konusu faaliyetler yoluyla 6.000 kadın ve 3.000 erkek eğitimler ve hizmetlerden faydalanacak; 585 kişiye yönelik kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları yürütülecek; farkındalık çalışmaları yoluyla 1.200 kişiye ulaşılacak; 5 bilimsel ve teknik çalışma raporu oluşturulacak; iş birliği ve koordinasyonu sağlamaya yönelik 5 etkinlik düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)

Hizmet alımı sözleşmesi 02.08.2021 tarihinde imzalanmış ve 15.09.2021’de uygulama dönemi başlamıştır.

Yirmi İkinci Aylık Yönetim ve Üçüncü Yönlendirme Komitesi toplantıları Temmuz 2023’te gerçekleştirilmiştir.

Faaliyet 1.2. 1.3 ve 1.4 için kooperatif ortağı olma/kurma potansiyeli olan kadınlar, kooperatif ortağı kadın ve erkeklere yönelik eğitimleri kapsayan erişim stratejisi ve eğitim programları hazırlanmıştır. Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Artvin, Aksaray, Malatya, Mardin, İzmir, Adana, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Eskişehir, Isparta, Kocaeli, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Çanakkale’de eğitimler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetler kapsamında ulaşılan katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir;

• 1.2 Faaliyeti; 1.296 kadın katılımcı,
• 1.3 Faaliyeti; 612 kadın katılımcı,
• 1.4 Faaliyeti; 677 erkek katılımcı.

Faaliyet 1.5 kapsamında yürütülen Danışmanlık Hizmetleri için hizmet verilecek 60 kooperatif belirlenmiş olup bu kapsamdaki çalışmalar devam etmektedir. 30 proje ilinde danışmanlık hizmeti verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir.

Faaliyet 2.1, 2.2 ve 2.3 kapsamında yürütülen Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimleri sırasıyla Ankara-1, Ankara-2, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Antalya-2, Bursa-2, Erzurum ve Karabük’te gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında ulaşılan katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir;

• Faaliyet 2.1; 218 katılımcı,
• Faaliyet 2.2; 28 katılımcı,
• Faaliyet 2.3; 146 katılımcı.

Etkinlik 3.2 kapsamındaki Farkındalık Artırma faaliyetleri için 5 adet kısa filmin onay süreçleri tamamlanmıştır.

Bilimsel ve Teknik Çalışmaları kapsayan Faaliyet 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4 çerçevesinde gerçekleştirilecek kadın kooperatiflerinin haritalandırılması ve iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi için Ekim 2022’de İtalya'ya ve Mayıs 2023’te İspanya’ya çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Koordinasyon ve İşbirliği Mekanizmasına ilişkin Faaliyet 5.1 ve 5.4 kapsamında proje illerinde Yerel Paydaş Toplantıları yapılmış olup Webportal çalışmalarına devam edilmektedir. Faaliyet 5.1 kapsamında mevcut durumda Isparta, Çorum, Malatya, Ankara, Adana, Muğla, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Konya, Eskişehir, Karabük, Sinop, Kocaeli, Çanakkale, Batman, Afyonkarahisar, Erzurum, Mardin, Kars, Sivas, Aksaray, Kırklareli ve Artvin’de Yerel Paydaş Toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik 5.1 kapsamında 1.192 katılımcıya ulaşılmıştır.