Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
1 Ocak 2017
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması (UYEP-II)
1 Ocak 2017
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
1 Ocak 2017

ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu

Operasyon adı ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu
Uygulama Süresi 18.04.2016 - 17.12.2017
Proje Web Adresi http://isciveisverenuyumu.com/
Faydalanıcı Kurum HAK-İŞ Konfederasyonu
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı = € 3.725.710,48
Mal Alımı = € 122.277,90
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

İşçi ve İşverenlerin Uyum Kapasitelerinin Sosyal Diyalog Yaklaşımıyla Artırılması Operasyonu (ADAPTSD) uygulandığı illerde HAK-İŞ ve MÜSİAD üyelerine çeşitli eğitim ve çalıştaylarla iş yaşamı becerileri kazandırılmasını, sektörel zorlukların saptanarak çözüm önerilerinin sunulmasını ve işçi ve işveren arasında sosyal diyaloğu güçlendirerek HAK-İŞ ve MÜSİAD’ın fiziksel ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla bir teknik yardım projesi ile HAK-İş Konfederasyonu bünyesinde Yaşamboyu Eğitim ve Araştırma merkezi kurulması amacıyla üç lottan oluşan mal alımı projeleri şeklinde tasarlanmıştır.

Teknik yardım bileşeni 12.02.2016 tarihinde imzalanarak 18.04.2016 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Proje sonunda, 8 bin 424 kişiye ulaşılmış ve şartnamede açıkça belirlenen aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Sonuç 1: HAK-İŞ ve MÜSİAD üyelerinin uyum kapasitesi artırıldı.

Bu kapsamda, iş yaşamı becerileri eğitimi ve sektörel uyum eğitimleri verilmiştir ve program sonunda 7.433 kişiye ulaşılmıştır.

Bu bileşen altında işçi temsilcilerinden de katılan toplam 14 kişi ile 20-27 Mayıs 2017 tarihlerinde İtalya’ya bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. HAK-İŞ’ten 6 ve MÜSİAD’dan 8 kişinin katılımıyla çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Sonuç 2: HAK-İŞ’in politika geliştirme ve hayat boyu öğrenme kapasitesi artırıldı.

Projenin ana faydalanıcısı olan HAK-İŞ’in politika geliştirme ve hayat boyu öğrenme alanındaki yetenek ve kapasitesinin artırılması sağlanmış.

İleri düzey eğitim programı sayesinde 681 işçi temsilcisine eğitim verilmiştir.

Ayrıca HAK-İŞ ve HAK-İŞ üyelerinden sendika personeli ve liderlerine yönelik projenin faaliyet gösterdiği illerde atölye çalışmaları düzenlenmiştir. 7 ilde 190 kişiye ulaşılması öngörülen Sendika Yöneticileri ve Uzmanlarının Çalıştaylarına, HAK-İŞ’e bağlı sendikalardan 339 sendika yöneticisi ve uzmanı iştirak etmiştir.

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası uzmanlar vasıtasıyla HAK-İŞ’ politika geliştirme desteği ve danışmanlığı sağlanmıştır.

Proje kapsamında 2. Çalışma Ziyareti, 1-7 Ekim 2017 tarihlerinde İsveç’te gerçekleştirilmiştir. Bu programa, HAK-İŞ’ten 8 ve MÜSİAD’dan 6 kişi katılmıştır.

Sonuç 3: İşverenlerin, işçilerin ve işçi temsilcilerinin uyum yeteneklerinin, niteliklerinin ve yeterliliklerinin iyileştirilmesinin önemine yönelik toplumsal farkındalık artırıldı.

Bu kapsamda proje açılış ve kapanış konferansları ile projeye ilişkin logo vb. ilgili görsellerin hazırlanması, promosyon malzemelerinin hazırlanması ve dağıtılması ve projeye ait bir internet sitesinin oluşturulması planlanmıştır. Ayrıca proje çıktıları kitap ve raporlar halinde basılıp dağıtımı sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, Proje uygulama dönemi boyunca kazanılan deneyimleri içeren ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER REHBERİ adlı bir yayın hazırlanmış ve 40 bin adet bastırılarak işçi, işveren, kamudan ilgili kurumlara, kuruluşlara ve şahıslara ulaştırılmıştır.

Projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanan diğer sacayağı olan ve Bilgi işlem elemanları, Mobilya ve İnşaattan oluşan 3 Lot mal alımı ile Ankara’da HAK-İş Konfederasyonu bünyesinde Yaşamboyu Eğitim ve Araştırma merkezi kurulmuştur. Söz konusu merkezde HAK-İŞ imkanları ile eğitimlerin devam ettirilmesi öngörülmektedir.