Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1
2 Ekim 2017
İkg Operasyonel Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017
Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1
2 Ekim 2017
İkg Operasyonel Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017

KUYAP-Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu

Tedbir 3.2.
Operasyon adı KUYAP- Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
Uygulama Süresi 11.01.2013 -10.05.2015
Proje Web Adresi http://www.kuyap.org/
Faydalanıcı Kurum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 4.232.750,00
Mal Alımı: € 693.958,00
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyon kapsamında Hizmet (4.232.750,00 €) ve Mal Alımı (693.958 €) projeleri uygulanarak Mayıs 2015’te tamamlanmıştır.

Düzenlenen eğitimler KOBİ çalışan ve işverenlerin uyum yeteneğini artırmaya yönelik yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonucu hazırlanmış modullere dayanmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan online içerikler e-öğrenme kapsamında hazırlanmıştır.

Proje kapsamında 6 Sanayi ve Ticaret Odasının (Ankara, Erzurum, Sivas, Elazığ, Gaziantep, Samsun) bünyelerinde Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler için mal alımı sözleşmeleriyle ekipmanlar alınarak 5 yıllık strateji programları hazırlandı. Lot 1 ile ofis mobilyaları, Lot 2 ile IT ekipmanları, Lot 3 ile de elektrikli aletler temin edildi.

Toplam 6.498 kişiye eğitim verildi.

742 kişi çalıştaya katıldı.

427 kişi sektörel düzeydeki çalıştaylara katıldı.

2.380 kişiye farkındalık arttırma faaliyetleri ile ulaşıldı.

22 işveren, 26 çalışan ve 12 Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi Koordinatörü çalışma ziyaretlerine katıldı.

12 Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezi Koordinatörü ve 3 faydalanıcı (TOBB) çalışanına Avrupa Birliği düzeyinde akreditasyon için eğitimler verildi. 5 kişi EBCL sınavına girerek sertifika aldı.

289 kişi Samsun’ da düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği Konferansına katıldı.

648 kamu çalışanına (öğretmen) eğitim verildi.

Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezlerinin açılışına ve Proje Kapanış toplantısına toplam 256 kişi katıldı.