İhale ve Finans Asistanı Yazılı Sınav Duyurusu
3 Mart 2015
Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Yardım (EuropeAid/136494/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu
5 Mart 2015
İhale ve Finans Asistanı Yazılı Sınav Duyurusu
3 Mart 2015
Kariyer Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Yardım (EuropeAid/136494/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu
5 Mart 2015

Güncel Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation-EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programı’na katılım sağlanmıştır. Detaylı bilginin yer aldığı bilgi notu için lütfen buraya tıklayınız.