“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin Eğitim ve Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Mal Alımı İhalesi” (Tekrar) (NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0029) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır.
12 Kasım 2020
“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi Projesi için Teknik Yardım (EuropeAid/140694/IH/SER/TR)” Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
25 Kasım 2020

İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Uygulanması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı – Tekrar “NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0040” için İhale Duyurusu ve İhale Dosyası yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.