TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Mal Alımı- (Tekrar) (EuropeAid/140851/ID/SUP/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır.
2 Aralık 2020
“Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140823/IH/SER/TR)” Kısa Liste Duyurusu yayımlanmıştır.
23 Aralık 2020

İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (İESP SOP) Uygulanması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı İhalesi – Tekrar (NEAR/ANK/2020/EA-LOP/0040) – Açıklamalar yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.