Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
10 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi için Teknik Yardım Yardım (EuropeAid/140341/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
10 Ekim 2019
Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III İstihdam Politikası Geliştirme ve Uygulama Kapasitesinin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması (MIGRATION4WORK)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.MIGRATION

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.04.2021 – 31.03.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Instagram/Linkedin/Twitter:
Kullanıcı adı: migration4work

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Teknik yardım bileşeni ile yürütülen Operasyonun genel amacı; işgücü göçü yönetimine ilişkin politika yapımını desteklemek ve insana yakışır işe özel vurgu yaparak kapsayıcı ve iyi işleyen bir işgücü piyasasına katkıda bulunmaktır.

Operasyonun özel amacı; işgücü göçünü ve ulusal istihdam politikalarını geliştirmek için UİGM ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama, izleme ve değerlendirme kapasitesini geliştirmektir.

Uygulama süresi: 36 ay

Uygulama illeri: Projenin temel uygulama ili Ankara olmakla birlikte bazı müdahale başlıklarının İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Denizli, Mersin, Adana, Gaziantep ve Konya illerinde uygulanması planlanmaktadır.

Hedef gruplar:
• UİGM, Çalışma GM, ÇSGB-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, SGK ve İŞKUR personeli
• Göç İdaresi Başkanlığı personeli
• Sosyal taraflar, işverenler ve STKlar

Müdahale Alanları:

1.1: AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göç Politikalarına İlişkin Eğitimler
1.2: Politika oluşturma, izleme ve değerlendirme eğitimi
1.3: UİGM ve sosyal ortakların işgücü göçü ile ilgili standart eğitim programlarına (ITC-ILO, Avrupa Koleji, Uluslararası Göç Örgütü veya diğer uluslararası eğitimler/programlar tarafından verilenler gibi) katılımı
1.4: Kurumsal kapasiteyi artırmak, politika oluşturma ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek için nitelikli işgücü dahil olmak üzere işgücü göçü alanında politika oluşturma ve uygulama konusunda UİGM’ye tam zamanlı danışmanlık verilmesi
2: Farkındalık Artırma Faaliyetleri
3.1: Mevcut mevzuatın revize edilmesi ve politika seçeneklerinin geliştirilmesi için Türkiye'de yabancı işgücü istihdamına ilişkin ulusal mevzuatın değerlendirilmesi
3.2: Uluslararası işgücü alanındaki uygulamaların etki değerlendirmesi (sosyal güvenlik prim desteği, girişimcilik desteği, mesleki eğitim ve öğretim ve çıraklık vb.)
3.3: İşgücü göçünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin değerlendirmesi (Türkiye işgücü piyasası, yoksulluk vb.)
3.4: Yabancı işçiler için işgücü arzı ve işgücü talebine ilişkin 7 sektörel çalışma ve sektörel bulgular temelinde yabancı işgücünün yönetilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi
3.5: En az iki ülkede UİGM personeli tarafından yerinde gözlem dahil olmak üzere, benzer göç sorunlarına sahip ülkelerdeki en iyi uygulamalar ve işgücü göçü ve AB'deki entegrasyon hakkında çalışma gerçekleştirilmesi
3.6: İlgili aktörler arasında kullanımı uyumlu hale getirmek için göç ve istihdam terminolojisine ilişkin bir sözlük hazırlanması
3.7: Yabancı işçiler için bir izleme sisteminin kurulması amacına yönelik ihtiyaç değerlendirmesini içeren bir yol haritasının hazırlanması
3.8: Politika yanıtlarını önceden sağlamak amacıyla 2040 yılına kadar Türkiye'ye ve Türkiye'den olası göç ve işgücü hareketliliğine ilişkin projeksiyon çalışması yapılması
4.1: Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi
4.2: Uluslararası Konferans-1
4.3: Kapanış Konferansı

Öngörülen Çıktılar:
1: ÇSGB, sosyal ortaklar ve STK'lar dâhil ilgili diğer aktörlerin personelinin kapasitesi, eğitimler ve tam zamanlı danışmanlık yoluyla artırılacaktır.
2: Kampanyalar/etkinlikler aracılığıyla ilgili paydaşlar arasında mevzuat ve politikalar konusunda farkındalık yaratılacaktır.
3: Araştırmalar/Alan Çalışmaları/Raporlar/Etki Değerlendirmesi, İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları, AB Müktesebatına/politikalarına ilişkin Karşılaştırma/Uyum tabloları hazırlanacaktır.
4: Çalıştaylar, konferanslar, seminerler, eşleştirme/uygulama anlaşmaları vb. aracılığıyla paydaşlarla işbirliği artırılacaktır.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Nisan 2024 sonu itibarıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

Müdahale 1.1: AB/AB Üye Devletlerinin İşgücü Göç Politikalarına İlişkin Eğitimler 13 Ocak 2023 itibarıyla 619 katılımcıyla tamamlanmıştır.

Müdahale 1.2: Politika oluşturma, izleme ve değerlendirme eğitimleri 12 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 253 katılımcıyla tamamlanmıştır.

Müdahale 1.3: UİGM ve sosyal ortakların işgücü göçü ile ilgili standart eğitim programlarına (ITC-ILO, Avrupa Koleji, Uluslararası Göç Örgütü veya diğer uluslararası eğitimler/programlar tarafından verilenler gibi) katılımı kapsamında Avrupa Koleji'nin İşgücü Göçü üzerine özel olarak hazırladığı 1 haftalık eğitim programı planlandığı gibi 14 katılımcıyla 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır.

Müdahale 1.4: Kurumsal kapasiteyi artırmak, politika oluşturma ve değerlendirme kapasitesini geliştirmek için nitelikli işgücü dahil olmak üzere işgücü göçü alanında politika oluşturma ve uygulama konusunda UİGM’ye tam zamanlı danışmanlık verilmesi faaliyeti kapsamında 5 ülke profili çıkartılmış, rapor hazırlanmış ve 1 kurum içi ve kurumlar arası rehberin teslimiyle birlikte tamamlanmıştır.

Müdahale 2: Farkındalık Artırma Faaliyetleri kapsamında 11 adet bir günlük Bilgilendirme ve Deneyim Paylaşım Günleri düzenlenmiş olup 750 katılımcıya ulaşılmıştır. Genel Müdürlük özelinde İletişim ve Farkındalık Artırma Kılavuzu hazırlanmıştır.

Müdahale 3.1: Mevcut mevzuatın revize edilmesi ve politika seçeneklerinin geliştirilmesi için Türkiye'de yabancı işgücü istihdamına ilişkin ulusal mevzuatın değerlendirilmesi kapsamında Rapor tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.2: Uluslararası işgücü alanındaki uygulamaların etki değerlendirmesi (sosyal güvenlik prim desteği, girişimcilik desteği, mesleki eğitim ve öğretim ve çıraklık vb.) kapsamında Rapor tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.3: İşgücü göçünün ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin değerlendirmesi (Türkiye işgücü piyasası, yoksulluk vb.) kapsamında Rapor tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.4: Yabancı işçiler için işgücü arzı ve işgücü talebine ilişkin 7 sektörel çalışma ve sektörel bulgular temelinde yabancı işgücünün yönetilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi kapsamında Bilişim Teknolojileri, Sağlık, Turizm, Eğitim, Ev içi Bakım ve Bakım Hizmetleri, Kimya ve İlaç Sektörü, Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiş ve beş adet rapor onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.5: En az iki ülkede UİGM personeli tarafından yerinde gözlem dahil olmak üzere, benzer göç sorunlarına sahip ülkelerdeki en iyi uygulamalar ve işgücü göçü ve AB'deki entegrasyon hakkında çalışma gerçekleştirilmesi kapsamında 10 kişilik katılım ile iki adet çalışma ziyareti düzenlenmiş, İyi Uygulama Örnekleri Raporu tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.6: İlgili aktörler arasında kullanımı uyumlu hale getirmek için göç ve istihdam terminolojisine ilişkin bir sözlük hazırlanması kapsamında Sözlük tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 3.8: Politika yanıtlarını önceden sağlamak amacıyla 2040 yılına kadar Türkiye'ye ve Türkiye'den olası göç ve işgücü hareketliliğine ilişkin projeksiyon çalışması yapılması kapsamında Rapor tamamlanmış ve onaya sunulmuştur.

Müdahale 4.1: Politika oluşturma alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü'ne destek verilmesi için 3 adet iki günlük, 7 adet bir günlük Çalışma Grubu Toplantıları ve 2 adet beş günlük çalıştay gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda 305 ve çalıştaylarda toplam 39 katılımcıya ulaşılmıştır. Bu faaliyetler 25 Ağustos 203 itibarıyla tamamlanmıştır.

Müdahale 4.2: Uluslararası Konferans 150 kişilik katılımla 11 -12 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Müdahale 4.3: Kapanış Konferansı 167 kişilik katılımla 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.