EuropeAid/167108/ID/ACT/TR Hibe Programı Düzeltme Metni yayınlanmıştır. Düzeltme Metnine ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.
23 Aralık 2019
TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu için Teknik Yardım(EuropeAid/140635/IH/SER/TR) ihalesi için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
6 Ocak 2020

“İşgücü Göçü Alanında Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün Politika Yapma Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140473/IH/SER/TR)” İhale Duyurusuna Düzeltme No:1 yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.