ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017
ADAPTSD İşveren ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Sosyal Diyalog Yaklaşımı ile Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişiminin Desteklenmesi Suretiyle Eğitim Kalitesinin Artırılması
1 Ocak 2017

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)

Tedbir 3.2.
Operasyon adı İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi (BİLGEİŞ)
Uygulama Süresi 17.12.2015 - 16.08.2017
Proje Web Adresi http://proje.bilgeis.net/
Faydalanıcı Kurum Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 2.800.000
Mal Alımı: € 567.021
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonel Programımın “Hayat Boyu Öğrenme” ana öncelik ekseni altında başlatılan operasyon kapsamında KOBİ işveren ve çalışanlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanarak kapasite ve verimliliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Operasyon hizmet ve mal alım bileşenlerinden oluşmaktadır.

Teknik Yardım Bileşeni kapsamında çevrimiçi öğrenme alanında AB ülkeleri, gelişmiş ülkeler ve Türkiye’deki iyi uygulama modelleri analizi yapılmış ve bu çalışmaya göre yenilikçi bir çevrimiçi öğrenme metodu geliştirilmiş ve teknik yardım projesinde yapılmış olan diğer aktiviteler için bir çerçeve oluşturulmuştur.

Herkese açık toplamda 100 adet çevrimiçi dersin yer aldığı çevrimiçi öğrenme platformu kurulmuştur ve 100 adet görsel içerikli dersin portala yüklenmiştir. Projenin uygulandığı dönemde bu derslerden toplamda 8252 işçi ve 1123 işveren faydalanmış ve 7874 adet de çevrimiçi sertifika verilmiştir. Bu kursların ve projenin tanıtımının yapılması maksadıyla 5 hedef ilde yer alan 32 paydaş ziyaret edilmiştir. Eskişehir, İzmir, Ankara, Gaziantep ve İstanbul’da toplamda 176 kişinin katılımı ile birer günlük toplantılar düzenlenmiştir. Yine bu 5 adet hedef ilde çevrimiçi öğrenme hakkında farkındalığın artırılması maksadıyla toplamda 160 kişinin katılımı ile seminerler düzenlenmiştir.

Teknik yardım projesinin sürdürülebilirliği noktasında 5 farklı ilden 54 adet paydaşla ODTÜ arasında resmi protokoller imzalanmıştır.

Projenin hedef illeri kapsamında yer alan İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Gaziantep’te toplamda 775 kişinin katılımı ile bilgilendirme günleri gerçekleştirilmiştir. Ankara’da çeşitli paydaşların katılımı ile toplamda 5 gün farklı tarihlerde 218 kişinin katılımı ile deneyim paylaşım toplantıları düzenlenmiştir. Kamuoyunda portalın farkındalığının artırılması maksadıyla, ODTÜ yerleşkesinde yaklaşık 1000 kişilik bir teknoloji koşusu etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Mal alımı çerçevesinde 3 lot halinde alım yapılmıştır. Yapılan mal alımları ile bilgi iletişim teknolojileri ve mobilya tasarım ürünleri temini sağlanmıştır.