Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu için Mal Alımı_Relaunch-2(EuropeAid/130356/D/SUP/TR)-Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler
27 Ocak 2015
Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım-İhale Duyurusu
31 Ocak 2015
İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/136645/IH/SER/TR) İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.