Türkiye’de Şartlı Nakit Transferi Programının Desteklenmesi Operasyonu için Teknik Yardım(EuropeAid/136629/IH/SER/TR)-İhale Ön Duyurusu
22 Ocak 2015
Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/134912/D/SER/TR)-İhale Duyurusu
22 Ocak 2015
(EuropeAid/136631/IH/SUP/TR) – “İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı“ İhalesi İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.