Ankara’nın Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Suretiyle Genç İstihdamının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/136343/IH/SUP/TR)-İhale İptal Duyurusu
8 Aralık 2015
17. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı-İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Sunumu
9 Aralık 2015

İhale Duyurusu

İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/136631/IH/SER/TR) için Açıklamalar ve İhale Dosyasında Yapılan Düzeltmeler yayınlanmıştır.İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.