Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III. Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

07.10.2020-09.01.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter / @imdprojesi
LinkedIn / İMD Projesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyon 36 aylık hizmet alımı (teknik yardım) bileşeninden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

• İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir (6085 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi sağlanacak ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler hazırlanacaktır. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) düzenlenecek, tanıtım malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi organize edilecektir. 15.000 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılacaktır.

• Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanizmaları ile ilgili 3 adet “gap” analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yürütülecektir. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veri tabanı üyelikleri sağlanacaktır.

• Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)

Temmuz 2023 sonu itibariyle;


Müdahale I – Kurumsal Kapasite Geliştirme

• 11 eğitim modülü için eğitim materyalleri geliştirildi.

• 3.026 katılımcı, 26 ilde 100 grup halinde eğitimlere katıldı.

• Mesleki Yönelim Bataryaları ile ilgili olarak AB’deki ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini içeren araştırma raporu hazırlandı.

• 1.2 ve 1.3 Aktiviteleri için Kavram Belgeleri hazırlandı.

• 1.2 İMD İş Süreçlerine İlişkin Danışmanlık faaliyeti altında saha ziyaretleri gerçekleştirildi, revize edilecek dokümanlar üzerinde mutabık kalındı.

• 1.3 Mesleki Yönelim Testi Geliştirilmesi aktivitesine başlandı, bir çalışma grubu oluşturuldu, soru havuzu yazımı tamamlandı, deneme saha çalışmaları tamamlandı.

• 1.9 Tanıtım Konferansı 200’den fazla paydaş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

• 1.1.2.4 Eğitim İhtiyaç Analizi Sonucu İlave Üç Konudaki Eğitimler Aktivitesi kapsamında Eğitim İhtiyaç Analizi anketi uygulandı, 2 odak grup toplantısı yapıldı ve eğitimler başlatıldı.

• Aktivite 1.1.6 Bilgi ve Öğrenme Yönetimi Sistemi aktivitesi kapsamında İhtiyaç Analizi toplantıları gerçekleştirildi, sistemin geliştirilmesine başlandı.

 

Müdahale II – Farkındalık Oluşturma

• Projeye ait İletişim ve Görünürlük Planı geliştirildi.

• Promosyon materyalleri dağıtıldı:

        o 24 Mart 2022 tarihli İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısında 250’şer adet çanta, pilot kalem, defter, termos bardak ve powerbank dağıtıldı.

        o 1.1.2.1 ve 1.1.2.2 kapsamındaki eğitimlerde 2.864’er adet çanta, pilot kalem, defter, cepli dosya ve cetvel-ayraç dağıtıldı.

        o Aktivite 1.9 Tanıtım Konferansı kapsamında 220’şer adet laptop çantası, powerbank ve kalemlik dağıtıldı.

• 2.5 Animasyon Karakterlerinin Oluşturulması aktivitesi için 7 adet senaryo yazıldı. İlk bölüm hazırlandı ve revizyonlara başlandı.

• 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ve 2.5 aktiviteleri için çalışma planı ve kavram belgeleri hazırlandı.

• 2.2.1 Kurumsal Tanıtım Filmi ve 2.2.2 Kamu Spotu Filmi hazırlandı.

• 2.2.2 İŞKUR Hizmetleri filmlerinden ilkinin (İş Kulübü) senaryosu onaylandı, bölüm geliştirme süreci devam etmektedir.

• 2.2.3 aktivitesi kapsamında Yedi Meslek Tanıtım Filmi hazırlandı.

• 2.1 İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi Aktivitesi kapsamında çalışacak uzmanlar görevlendirildi, İŞKUR’un iletişim stratejisinin güncellenmesi için İŞKUR temsilcileri ve paydaşlarla çalıştay gerçekleştirildi, İletişim Rehberi ve İletişim Strateji belgeleri geliştirildi. İletişim Planı dokümanının revizyonu devam etmektedir.

• 2.3 Kariyer Expo düzenlenmesi faaliyeti kapsamında Gemlik, Bursa’da 2 gün süren bir Kariyer Expo etkinliği düzenlendi.

 

Müdahale III – Araştırma Çalışmaları

• 3.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kapsayıcı Hizmet Sunum Modelleri aktivitesi kapsamında altı adet rapor hazırlandı. Hedef kitle ile rapor sonuçları hakkında çalıştaylar düzenlendi. Raporların nihai halini almasıyla paydaşlar ve sosyal ortakların katılımı ile bir Yaygınlaştırma Semineri düzenlendi.

• 3.7 Aktivitesi altında AYEUM, SAGE ve OECD veri tabanlarına İŞKUR’un üyeliği sağlandı. SAGE ve OECD üyelikleri yenilendi.

• 3.6 Uluslararası Değişim Programları kapsamında Çekya’ya ve İrlanda’ya Çalışma Ziyaretleri gerçekleştirildi. İrlanda, Avusturya ve Almanya’dan davet edilen uzmanlarla üçer gün süren üç ev sahipliği ziyareti gerçekleştirildi.

• 3.5 Sektörel Düzeyde Meslek ve Beceri Tahmin Modeli Geliştirilmesi kapsamında uzman onayları tamamlandı. Temel analiz, bilgi ihtiyaç analizi ve metodoloji süreçleri ile veritabanı inceleme süreçleri devam etmektedir.