Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019
Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (INST-CARE)
17 Temmuz 2019
Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES)
18 Temmuz 2019

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi (IQJVC)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.III. Daha İyi Hizmetler İçin Politika Yapma ve Uygulama Süreçlerini Desteklemek

Operasyon Adı:

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu (IQJVC)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.IQJVC

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

07.10.2020-09.07.2024

Operasyon Faydalanıcısı:

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter / @imdprojesi
LinkedIn / İMD Projesi

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyon 42 aylık hizmet alımı (teknik yardım) bileşeninden oluşmaktadır.

Bu kapsamda;

• İŞKUR merkez personelinin politika yapma kapasitesinin ve yerel personelin uygulama kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir (6085 kişi). Bu amaçla geliştirilecek bilişim sisteminin kullanıcı ve bilgi işlem personelince kullanılmasına yönelik eğitimler verilecektir. Nitelikli iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ve iş süreçleri konusunda günlük teknik danışmanlık sağlanacaktır. Mesleki test bataryalarının geliştirilmesi sağlanacak ve çevrimiçi danışmanlık uygulamaları gerçekleştirilecektir.

• İŞKUR’un mevcut iletişim stratejisi geliştirilecek, İŞKUR hizmetleri ve mesleklerle ilgili filmler hazırlanacaktır. Kariyer EXPO organizasyonları (5 adet) düzenlenecek, tanıtım malzemeleri hazırlanıp dağıtılacak, kurgusal karakterler hazırlanacaktır. Kapanış etkinliği olarak uluslararası bir istihdam politikaları kongresi organize edilecektir. 15.000 kişiye farkındalık artırma faaliyetleri ile ulaşılacaktır.

• Bilimsel ve teknik çalışmalarla, İŞKUR’un politika oluşturma ve uygulama kapasitesine doğrudan katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Dezavantajlı gruplar için kapsayıcı hizmet sunumlarına yönelik olarak 6 adet rapor hazırlanacaktır. Etkin işbirliği mekanizmaları ile ilgili 3 adet “gap” analizi raporu hazırlanacaktır. Kurumsal ihtiyaç analizi çalışması yapılacaktır. İŞKUR İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri için değerlendirme çalışması yürütülecektir. Sektörel düzeyde meslek ve beceri için tahmin modelleri geliştirilecektir. Yurtdışı karşılıklı değişim ve staj programları hazırlanacaktır. Çevrimiçi veri tabanı üyelikleri sağlanacaktır.

• Üniversitelerin kariyer merkezleriyle çalıştaylar (4 adet) düzenlenecektir. Özel istihdam büroları, sosyal ortaklar ve STK'larla çalıştaylar (3 adet) düzenlenecektir.

Güncel Durum:
(Nisan 2024 sonu itibariyle)

Müdahale I – Kurumsal Kapasite Geliştirme

• 11 eğitim modülü için eğitim materyalleri geliştirildi.

• 3.677 katılımcı, 26 ilde 123 grup halinde eğitimlere katıldı.

• Mesleki Yönelim Bataryaları ile ilgili olarak AB’deki ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki iyi uygulama örneklerini içeren araştırma raporu hazırlandı.

• 1.1.2.4, 1.2 ve 1.3 Aktiviteleri için Konsept Belgeleri hazırlandı.

• 1.2 İMD İş Süreçlerine İlişkin Danışmanlık faaliyeti altında saha ziyaretleri gerçekleştirildi, revize edilecek dokümanlar üzerinde mutabık kalındı. Aktivite iş planı hazırlandı. Süreçler ile ilgili olarak İŞKUR Hizmet Merkezleri ile görüşmeler düzenlendi. İMD iş tanımları ve süreçleri ile ilgili taslak dokümanlar hazırlandı.

• 1.3 Mesleki Yönelim Testi Geliştirilmesi aktivitesine başlandı, bir çalışma grubu oluşturuldu, soru havuzu yazımı tamamlandı, deneme saha çalışmaları tamamlandı. Norm Saha Çalışması için hazırlıklar devam etmektedir. Soruların yazılıma aktarılması süreci devam etmektedir.

• 1.9 Tanıtım Konferansı 200’den fazla paydaş temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

• 1.1.2.4 Eğitim İhtiyaç Analizi Sonucu İlave Üç Konudaki Eğitimler Aktivitesi kapsamında Eğitim İhtiyaç Analizi anketi uygulandı, 2 odak grup toplantısı yapıldı ve eğitimler tamamlandı.

• Aktivite 1.1.6 Bilgi ve Öğrenme Yönetimi Sistemi kapsamında İhtiyaç Analizi toplantıları gerçekleştirildi. Sistem geliştirilmiş ve İŞKUR tarafından test edilmiş olup revizyon süreci devam etmektedir.

 

Müdahale II – Farkındalık Oluşturma

• Projeye ait İletişim ve Görünürlük Planı geliştirildi.

• Aşağıda belirtilen promosyon materyalleri dağıtıldı:

        o 24 Mart 2022 tarihli İkinci Yönlendirme Komitesi Toplantısında 250’şer adet çanta, pilot kalem, defter, termos bardak ve powerbank

        o 1.1.2.1 ve 1.1.2.2 kapsamındaki eğitimlerde 2.864’er adet çanta, pilot kalem, defter, cepli dosya ve cetvel-ayraç

        o Aktivite 1.9 Tanıtım Konferansı kapsamında 220’şer adet laptop çantası, powerbank ve kalemlik

• 2.5 Animasyon Karakterlerinin Oluşturulması aktivitesi için 7 adet senaryo yazıldı. 6 bölüm hazırlandı, 1 bölüm onaylandı ve diğer 5 bölümün revizyonlarına başlandı.

• 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 ve 2.5 aktiviteleri için çalışma planı ve kavram belgeleri hazırlandı.

• 2.2.1 Kurumsal Tanıtım Filmi ve 2.2.2 Kamu Spotu Filmi hazırlandı.

• 2.2.2 İŞKUR Hizmetleri kapsamında İş Kulüpleri, ÜSKAP, İEP – MEK ve KİK hakkında olmak üzere 4 adet film hazırlandı.

• 2.2.3 aktivitesi kapsamında 9 Meslek Tanıtım Filmi hazırlanmıştır, 1 filmin revizyonu devam etmektedir.

• 2.1 İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi Aktivitesi kapsamında çalışacak uzmanlar görevlendirildi, İŞKUR’un iletişim stratejisinin güncellenmesi için İŞKUR temsilcileri ve paydaşlarla çalıştay gerçekleştirildi, İletişim Rehberi ve İletişim Strateji belgeleri geliştirildi. İletişim Stratejisi dokümanının revizyonu devam etmektedir.

• 2.3 Kariyer Expo düzenlenmesi faaliyeti kapsamında Bursa (Gemlik), Denizli ve Mersin’de 2’şer gün süren Kariyer Expo etkinlikleri düzenlendi. Mayıs 2024’te yapılacak bir sonraki Expo için hazırlıklar devam etmektedir.

 

Müdahale III – Araştırma Çalışmaları

• 3.1 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Kapsayıcı Hizmet Sunum Modelleri aktivitesi kapsamında altı adet rapor hazırlandı. Hedef kitle ile rapor sonuçları hakkında çalıştaylar düzenlendi. Raporların nihai halini almasıyla paydaşlar ve sosyal ortakların katılımı ile bir Yaygınlaştırma Semineri düzenlendi. Her grup için Uygulama Aracı hazırlandı ve pilot çalışma yapıldı. Pilot çalışma sonuçları uygulama aracına eklendi ve revizyon süreci devam etmektedir.

• 3.7 Aktivitesi altında AYEUM, SAGE ve OECD veri tabanlarına İŞKUR’un üyeliği sağlandı. SAGE ve OECD üyelikleri yenilenmiştir.

• 3.6 Uluslararası Değişim Programları kapsamında Çekya, İrlanda, İspanya ve Avusturya’ya Çalışma Ziyaretleri gerçekleştirildi. İrlanda, Avusturya ve Almanya’dan davet edilen uzmanlarla üçer gün süren üç ev sahipliği ziyareti gerçekleştirildi.

• 3.5 Sektörel Düzeyde Meslek ve Beceri Tahmin Modeli Geliştirilmesi kapsamında uzman onayları tamamlandı. Temel analiz, bilgi ihtiyaç analizi ve metodoloji süreçleri ile veritabanı inceleme süreçleri devam etmektedir. Konsept Dokümanı hazırlanmıştır. Model geliştirme sürecinde ilerleme kaydedilmiş olup pilot çalışma devam etmektedir.

• 3.4 İŞKUR Sanal İstihdam Fuarlarının İyileştirilmesi faaliyeti kapsamında Konsept Belgesi ve Çalışma Planı hazırlanarak İŞKUR ile mutabık kalınmış ve uzman görevlendirilmiştir. İşveren, iş arayan ve İŞKUR personeli için hazırlanan nicel ve nitel anketler hedef kitleler ile paylaşılmış, yarı yapılandırılmış görüşmeler düzenlenmiştir. Görüşmeler sonucunda taslak raporlar ve uygulama aracı hazırlandı. Dokümanların revizyon süreçleri devam etmektedir.

 

Müdahale IV – Koordinasyon ve İş Birliği

• 4.1 Üniversitelerin Kariyer Merkezleri ile Çalıştaylar Düzenlenmesi faaliyeti kapsamında uzman görevlendirildi. Üniversitelerin kariyer merkezlerine ve İŞKUR çalışanlarına uygulanacak anketler hazırlanmış ve anket linkleri hedef kitle ile paylaşıldı. Anketler sonucunda elde edilen veriler analiz edildi, taslak rapor İŞKUR ile paylaşıldı. İlk iki çevrim içi çalıştay için hazırlıklar devam etmektedir.

• 4.2 Özel İstihdam Büroları, Sosyal Ortaklar ve STK’lar ile Çalıştaylar Düzenlenmesi faaliyeti kapsamında bir Konsept Belgesi ve Çalışma Planı hazırlandı ve İŞKUR ile mutabık kalındı. Uzman görevlendirme süreci tamamlandı. Faaliyet başlangıç toplantısı yapıldı.