Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu
1 Ocak 2016
Turizm Sektöründe İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması
1 Ocak 2016
Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu
1 Ocak 2016
Turizm Sektöründe İşçi ve İşverenlerin Uyum Yeteneğinin Arttırılması
1 Ocak 2016

İş Hayatında Kadınlar Operasyonu

Tedbir 1.1.
Operasyonun Adı Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği (İş Hayatında Kadınlar - WIB)
Uygulama Süresi 20.12.2013 - 31.12.2017
Proje Web Adresi www.kadinisletme.com
https://www.facebook.com/kadinisletmedestek/
Faydalanıcı Kurum Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan hibe - € 36.179.124
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

İş Hayatında Kadınlar Operasyonu kapsamında 20 Aralık 2013 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam miktarı yaklaşık 38 milyon Avro tutarındaki doğrudan hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Tüm Türkiye çapında uygulanan 48 aylık operasyonun uygulama süreci Aralık 2017’de tamamlanmış olup ifa süresi 2021’e kadar devam edecektir.

Bu operasyon ile kadınların sahibi olduğu ya da yönetsel kademelerde bulunduğu KOBİ’lerin (kadın KOBİ’lerin) büyümesi ve bu yolla istihdamın artırılması amacıyla, katılımcı bankalar ve finansal kuruluşlar aracılığıyla kendilerine avantajlı ve uygun şartlı kredilerin sağlanması ve Türkiye’de kadın odaklı kredi mekanizmalarının oluşturulması ve gerekli alt yapı çalışmaları için katılımcı bankalara yönelik teknik destek sağlanması amaçlanmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan bu işbirliği sonucunda, girişimci kadınların desteklenmesi için 30 milyon Avro hacminde, bir kredi garanti fonu kurulmuş olup, EBRD bu kapsamda 300 milyon Avro tahsis edecek ve ülkemizde söz konusu proje kapsamında protokol imzalanan bankalar aracılığıyla kullandırılacak bir kredi havuzu oluşturulacaktır.

Başkanlığımız tarafından sağlanan yaklaşık 38 milyon Avro sayesinde EBRD tarafından sağlanan her batık kredinin %10’unun teminat altına alınmış olması ve bu iki etken ile bankaların risk hesaplarını değiştirerek daha avantajlı kredi koşullarını kadın girişimciler için oluşturması hedeflenmiştir.

EBRD tarafından 286,1 milyon Avro’nun 17.571 adet kredi kullanımı ile QNB Finansbank, TEB, Garanti Bankası, Vakıfbank ve İş Bankasına dağıtılmıştır.

Buna ek olarak, EBRD program kapsamında 13.622 kadının programın tanıtım faaliyetlerinden faydalandığını, 2.289 kadın girişimcinin işletme merceği anketini doldurduğunu, 657 kadının girişimcilik eğitimi aldığını, 244 kadın işletmenin danışmanlık hizmeti aldığını, 96 kadın işletmenin koçluk hizmetlerinden faydalandığını ve 12 kadın işletmenin uluslararası danışmanlık hizmetlerinden faydalandığını belirtmiştir. Kadınların sahip olduğu ya da kadınlar tarafından yönetilen yaklaşık 400 işletme operasyon kapsamında yer alan yerel ve uluslararası danışmanlık, koçluk ve mentoring hizmetlerinden faydalanmıştır.