KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) - IV

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize verilen AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)’nı hazırlamıştır. Bu program, IPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları ortaya koyan temel programdır. Bu programın ekonomik faydalar oluşturmakla birlikte sosyal yaşamda da iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.

Programın öncelik eksenleri:

1 / 5