İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONEL PROGRAMI

(İKG OP)

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeninin genel amacı, daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişin desteklenmesidir. Söz konusu IPA bileşeninin kurumsal açıdan amacı ise, aday ülkeleri Avrupa İstihdam Stratejisi ve Lizbon Stratejisi çerçevelerinde Avrupa Sosyal Fonuna hazırlamak ve uygun yapı ile sistemleri kurmaktır.

Bu bileşenin sorumlu kurumu olarak Bakanlığımız görevlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Bakanlığımızın öncülüğü ile hazırlanmış olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında teknik yardım hariç dört öncelik (müdahale alanı) ve bu öncelikler altında on tedbir (alt hedef) belirlenmiştir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni kapsamında operasyon (şemsiye projeler) ve hibe projelerinin mali olarak desteklenmesi için, Operasyonel Programda belirtilen tedbirlere ve bu tedbirlerin altında yer alan faaliyetlere uygun olması ile her tedbir için belirlenen göstergeleri sağlaması gerekmektedir. 2007-2013 dönemi mali işbirliği kapsamında AB tarafından Türkiye’ye ekonomik ve sosyal uyum alanına yönelik olarak mali kaynak tahsis edilmiştir. %15’i (76,46 Milyon Avro) ulusal kaynaklardan, %85’i (433,27 Milyon Avro) Avrupa Birliği tarafından karşılanmak suretiyle İKG Bileşenine 2007-2013 yılları arasında ayrılan kaynak toplam 509,73 Milyon Avro’dur.

İlk yıllarda kaynaklar ağırlıklı olarak kişi başına milli gelirleri Türkiye ortalamasının % 75’inin altında kalan 12 Düzey II bölgelerinde (43 ilde) kullanılmıştır.

Uygun 1. Öncelikli Düzey II Bölgeleri Listesi
TR A2: Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
TR B2: Van, Muş, Bitlis, Hakkari
TR C3: Mardin, Batman, Şırnak, Siirt
TR A1: Erzurum, Erzincan, Bayburt
TR C2: Şanlıurfa, Diyarbakır
TR C1: Gaziantep, Adıyaman, Kilis
TR 72: Kayseri, Sivas, Yozgat
TR 90: Trabzon, Ordu, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane
TR B1: Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli
TR 82: Kastamonu, Çankırı, Sinop
TR 83: Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
TR 63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye

Program, GSMH açısından Türkiye ortalamasının %75’in altındaki bölgelerin desteklenmesinin yanı sıra tüm Türkiye’ yi de kapsayacak hale getirilmiştir. 2012-2013 dönemi için program kaynaklarının en az %50’sinin GSYİH açısından Türkiye ortalamasının %75’in altındaki 12 Düzey II bölgesine aktarılması, geriye kalan 14 Düzey II bölgesi için kaynakların en fazla %35’inin kullanılması ve yine en fazla %20’lik kısmının da ulusal düzeyde uygulanacak faaliyetlere ayrılması hedeflenmektedir.

Uygun 2. Öncelikli Düzey II Bölgeleri Listesi
TR 10: İstanbul
TR 21: Tekirdağ, Edirne, Kırklareli
TR 22: Balıkesir, Çanakkale
TR 31: İzmir
TR 32: Aydın, Denizli, Muğla
TR 33: Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
TR 41: Bursa, Eskişehir, Bilecik
TR 42: Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
TR 51: Ankara
TR 52: Konya, Karaman
TR 61: Antalya, Isparta, Burdur
TR 62: Adana, Mersin

İKG OP'nin öncelikli hedefi, Türkiye’nin etkin bir şekilde işleyen bir işgücü piyasasına sahip olmasıdır. Bunu başarabilmek için eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve iş piyasasına erişimde güçlük çeken dezavantajlı kişilerin istihdama kazandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme ve Teknik Yardım olarak belirlenmiştir. Bu öncelikler kendi içlerinde tedbirlere ayrılarak müdahale alanları belirginleştirilmiştir.

1 / 5
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı'nın Türkçe çevirisine ulaşmak için tıklayınız