İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır
2 Eylül 2017
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)–İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
19 Eylül 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır
2 Eylül 2017
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139230/IH/SER/TR)–İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
19 Eylül 2017

Güncel Duyuru

Başkanlığımız 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara’da “IPA II İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı” ve “Proje Döngüsü” konularında iki gün sürecek bir eğitim programı düzenleyecektir. Programa katılım sağlamak isteyen ilgililerin bilgilendirme günü için http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=sop-ankara adresine, proje döngüsü eğitimi içinse http://kayit.ikg.gov.tr/default.aspx?info=ankara-pcm adresine etkinlik tarihinden 1 gün öncesine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Programlara katılım için gereken ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılar veya kurumları tarafından karşılanacaktır. Saygıyla duyurulur.

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programı Bilgilendirme Günleri Gündemi

Proje Döngüsü Eğitimi Gündem