Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (-II)
12 Temmuz 2019
Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Okula Katılımın Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin Etkisinin Güçlendirilmesi (-II)
12 Temmuz 2019
Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu
12 Temmuz 2019

İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (DW)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I. İstihdam
Aktivite I.I İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (DW)

Operasyon Numarası:

TREESP1.3.SSI-DW

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

-

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

-

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) altında tasarlanan İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Operasyonunun, 30 aylık hizmet (Teknik Yardım) bileşeni bulunmaktadır.

Operasyonun amacı;

Türkiye'de işgücü piyasasında insana yaraşır iş fırsatlarını arttırmak amacıyla yasal ve kurumsal çerçeveyi geliştirerek daha elverişli ve cazip bir işgücü piyasası oluşturulmasına katkıda bulunmak ve işgücü piyasasındaki iyi iş fırsatlarını geliştirmek için SGK ve ilgili paydaşların politika oluşturma, uygulama ve izleme kapasitesinin geliştirilmesi ve farkındalık artırma konularında faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Güncel Durum:
(Kasım 2020 itibariyle)


Operasyonel Anlaşma 05.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ilk yönetim toplantısı 19.03.2019 tarihinde yapılmıştır.

Proje uygulama sürecinin başlatılmasına ilişkin hazırlıklar devam etmektedir.