“Yenilenebilir Gençlik Enerjisi için Mal Alımı (EuropeAid/139281/IH/SUP/TR)” – İhale Ön Duyurusu yeniden yayımlanmıştır.
11 Aralık 2018
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Rehberi ve ekleri (Europeaid/162207/ID/ACT/TR) yayımlanmıştır.
27 Aralık 2018

İhale Duyurusu

“İnsana Yakışır İşlerin Teşvik Edilmesine Yönelik Sosyal Güvenlik Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/140024/IH/SER/TR)” – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.