EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/007)
20 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/006)
21 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/007)
20 Nisan 2016
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2016/006)
21 Nisan 2016

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında düzenlenen “İnsana Odaklan-Değişimi Yansıt” başlıklı fotoğraf yarışmasına başvurular 20.04.2016 tarihinde başlamıştır. Fotoğrafseverler eserlerini 20 Haziran 2016 tarihine kadar gönderebilir. Bu yarışma, Başkanlığımızca, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile işbirliği içinde düzenlenmektedir. Yarışma tüm fotoğrafçılara açıktır. Yarışma sonucu dereceye giren ilk 3 fotoğrafa çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca, Seçici Kurul tarafından sergilenmeye uygun bulunan en fazla 50 fotoğrafa da telif hakkı ödenecektir. Dereceye giren ve telif hakkı ödenen eserler, üç ilde dörder hafta süreyle sergilenecektir.

Yarışma Şartnamesi ve eser sunumu için:

http://www.tfsfonayliyarismalar.org/yarisma_detay.asp?s=221

Yarışma Şartnamesi için buraya tıklayınız.