Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/133551/IH/SER/TR)-Sonuç Duyurusu
2 Ocak 2016
Kariyer Hizmetlerinin Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli için Teknik Destek (EuropeAid/136494/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu
5 Ocak 2016

İKG PRO ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması için Teknik Yardım (EuropeAid/136363/IH/SER/TR)-İhale Sonuç Duyurusu yayınlanmıştır. İlgili belgelere ulaşmak için buraya tıklayınız.