KUYAP-Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
2 Ekim 2017
Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi, Bilgilendirme Ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017
KUYAP-Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
2 Ekim 2017
Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi, Bilgilendirme Ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi
2 Ekim 2017

İkg Operasyonel Programının Uygulanması İçin Teknik Yardım Projesi

OPERASYON HAKKINDA KISA BİLGİLER

 • Tedbi̇r 5.1: Yönetim, Uygulama, İzleme, Kontrol, Değerlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Operasyon: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Uygulanması için Teknik Yardım
 • Operasyon Faydalanıcısı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Toplam Bütçesi̇: 3.3 Milyon € (%15 ulusal katkı dahil)
 • Uygulama Yeri̇: 12 NUTS-II Regions - 43 Provinces and Ankara
 • Bileşenleri̇: Hizmet – Mal Alımı
 • Bileşen Bütçeleri̇: Hizmet: 2.8 Milyon € - Mal Alımı: 533.7 Bin €

 • BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLER

  HİZMET BİLEŞENİ

  Özel Hedefler:
 • Program Otoritesi’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında yürütülen sürecin farklı aşamalarında desteklenmesi ve ilgili merkezi ve yerel ortakların ilgili hususlarda kapasitesinin artırılması.

 • MAL ALIMI BİLEŞENİ

  Özel Hedefler
 • Program Otoritesi’nin ihtiyaç duyacağı fiziksel gereksinimlerinin karşılanması

 • Bu kapsamda, alımı gerçekleştirilecek ekipman alımı kısım (lot) altında düzenlenmiştir:
  -Lot 1: Ofis mobilyası ve ekipmanı
  -Lot 2: Beyaz eşyalar
  -Lot 3: Telefon ekipmanı
  -Lot 4: Görsel- işitsel ekipmanlar
  -Lot 5: Güvenlik Sistemi
  -Lot 6: Bilgi İşlem Teknolojileri Ekipmanı