Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Operasyonu için Teknik Yardım (EuropeAid/139540/IH/SER/TR) – İhale Ön Duyurusu yayımlanmıştır.
13 Mart 2018
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Arttırılması için Teknik Yardım EuropeAid/139588/IH/SER/TR İhale Ön Duyurusu
31 Mart 2018

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetimi Sisteminin İyileştirilmesi için Teknik Yardım İhalesi (EuropeAid/139230/IH/SER/TR) İhale Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.