Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması için Mal Alımı (EuropeAid/140846/IH/SUP/TR) için İhale Ön Duyurusu yayınlanmıştır.
15 Mayıs 2020
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR) – İhale Sonuç Duyurusu yayımlanmıştır.
25 Mayıs 2020

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı – Lot 2 (EuropeAid/140757/IH/SUP/TR) – Açıklamalar ve İhale Dosyası Değişiklikleri yayınlanmıştır. Detaylı bilgi için buraya tıklayınız.