İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) İhale Duyurusunda ve İhale Dosyasında Düzeltmeler
28 Aralık 2017
İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım (EuropeAid/139202/IH/SER/TR)- İhale Duyurusu yayımlanmıştır.
6 Mart 2018

İhale Duyurusu

İESP SOP Uygulaması Kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirilmesi için Mal Alımı İhalesi (EuropeAid/139203/IH/SUP/TR) Açıklamalar ve İhale Dosyasında Değişiklikler yayınlanmıştır.

İlgili belgelere ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.