Önemli Duyuru_1 – Operasyon Teklif Çağrısı
6 Şubat 2013
Önemli Duyuru_2 – Operasyon Teklif Çağrısı
8 Mart 2013
Önemli Duyuru_1 – Operasyon Teklif Çağrısı
6 Şubat 2013
Önemli Duyuru_2 – Operasyon Teklif Çağrısı
8 Mart 2013

Hibe Duyurusu

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı (EuropeAid/ 133086/ M/ACT/TR)

Bahse konu hibe çağrısına ait değerlendirme süreci devam etmekte olup; söz konusu sürecin “AB Dış Yardımları için Sözleşme Kuralları’nda” belirtildiği şekilde tamamlanmasının ardından, ilgili hibe çağrısına teklif veren her bir başvuru sahibine, başvurusunun durumu hakkında eş zamanlı ve yazılı olarak bilgi verilecektir.