Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
İş Hayatında Kadınlar Operasyonu
1 Ocak 2016
Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
İş Hayatında Kadınlar Operasyonu
1 Ocak 2016

Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu (GATE)

Tedbir 1.1.
Operasyon adı Hazır Giyim Sektöründe Kadınlara Yönelik Eğitim ve Girişimcilik Hareketi Operasyonu (GATE for Women)
Uygulama Süresi 20.01.2016 - 20.09.2017
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
www.gateprojesi.org
Faydalanıcı Kurum Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı : € 2.449.268,21
Mal Alımı : € 448.839,00
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonun genel amacı, kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak ve kadınların mesleki ve girişimci becerilerini geliştirerek kadın girişimciliğini desteklemektir. Teknik Yardım Projesinde ise Giresun ve Ordu’da hızla büyüme gösteren hazır giyim sektörü için mesleki eğitimler, girişimcilik eğitimleri ve danışmanlık vasıtasıyla kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması hedeflenmiştir. Giresun ve Ordu’da uygulanan ve 20 Eylül 2017’de tamamlanan projenin faaliyetleri üç ana eksende gerçekleştirilmiştir:

  • Hazır giyim sektörüne yönelik mesleki eğitimler ile girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı vasıtasıyla kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılması;
  • Görünürlük ve iletişim faaliyetleri vasıtasıyla kadınların Türkiye işgücü piyasasına katılımının önemine yönelik farkındalığın artırılması;
  • Sektörel aktörler arasında iletişim ağı geliştirilmesi ve bu ağ vasıtasıyla uluslararası iyi uygulamaların ortaya koyulması.
  • Giresun Halk Eğitim Merkezi, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ordu Üniversitesi Fatsa Meslek Yükseokulu’nda hazır giyim imalatı ve tasarımı için kurulan eğitim merkezlerinde yürütülen eğitimlerden bugüne kadar 293 kadın faydalanmıştır. Bunun yanı sıra 406 kadın Girişimcilik Eğitimi almış, 391 kadın Temel Bilgisayar Eğitimi almış, 397 kadın rehberlik ve danışmanlık hizmeti almıştır.

    2017-2022 yılları için bir stratejik plan hazırlanmıştır. Hazır giyim sektörü için iş ağı iletişim stratejisi hazırlanmıştır. 800 kadına yönelik 3 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. İtalya’ya ve Fransa’ya çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ordu, Giresun ve İstanbul’da ulusal strateji toplantıları gerçekleştirilmiştir. 10 fabrika yöneticisine eğitim verilmiştir. Kadın girişimciliği raporu hazırlanmıştır.