Romanlara Pembe Fırsatlar Hibe Projemizle röportajımız yayınlanmıştır.
26 Eylül 2017
KUYAP-Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
2 Ekim 2017
Romanlara Pembe Fırsatlar Hibe Projemizle röportajımız yayınlanmıştır.
26 Eylül 2017
KUYAP-Kobi Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Operasyonu
2 Ekim 2017

Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyonu-1

OPERASYON ve BİLEŞENLER HAKKINDA KISA BİLGİLEROPERASYON HAKKINDA

 • Tedbi̇r 3.1: Hayat boyu öğrenme konusunda uyumlu ve anlaşılır stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi.
 • Operasyon: Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi
 • Operasyon Faydalanıcısı: Milli Eğitim Bakanlığı(Operasyonel Anlaşma imza tarihi: 8 Ekim 2009)
 • Toplam Bütçesi̇: 12.7 Milyon € (% 15 ulusal katkı dahil)
 • Uygulama Yeri̇: 12 NUTS-II Bölgesi - 43 İl ve Ankara
 • Bileşenleri̇: Hizmet – Mal Alımı - Hibe
 • Bileşen Bütçeleri̇: Hizmet: 7.4 Milyon € – Mal Alımı: € 332.5 Bin € - Hibe: 5 Milyon €
 • Operasyon Web Si̇tesi̇:
  hbogm.meb.gov.tr
  hayatboyuogrenme.gov.tr
 • HİZMET BİLEŞENİ

  Özel Hedefler:

 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi ile uyumlu bir Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımının geliştirilmesi

 • Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımının yerel seviyede geliştirilmesi ve Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisinin uygulanması için yerel kapasitenin arttırılması

 • Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımında farkındalığın artırılmasına odaklanılması
 • MAL ALIMI BİLEŞENİ

  Özel Hedefler:

 • Operasyon kapsamındaki pilot illerde yer alan okulların fiziksel gereksinimlerinin karşılanması

 • Bu kapsamda, alımı gerçekleştirilecek ekipman alımı 2 kısım (lot) altında düzenlenmiştir:

  -Lot 1: Ofis Mobilyaları

  -Lot 2: Bilgi İşlem Teknolojileri Ekipmanı
  HİBE BİLEŞENİ

  Özel Hedefler
 • Hayat Boyu Öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğinin, diyalogun geliştirilmesinin ve ağ oluşturma sürecinin desteklenmesi
 • Eğitim öğretim kurumları ile sektörün; Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımıyla gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri uygulamaları yönünde teşvik edilmesi
 • 12 NUTS II Bölgesindeki yetişkinlerin (özellikle kadınların) temel becerileri ile temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi yoluyla yerel özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda bireyler ve müteşebbisler arasındaki hayat boyu öğrenme olanakları ile bireylerin yeterliliklerine dayalı istihdamın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi
 • Desteklenen Proje Sayısı: 43
  Uygulama Dönemi: Mayıs 2010- Mayıs 2011
  Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız...

  Ülkemizde Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) olanaklarının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yürütülmüştür. Avrupa Birliği uygulamaları doğrultusunda, ulusal bir HBÖ stratejisi geliştirilmesi ve kurumsal bir çerçeve oluşturulması desteklenmiştir. Operasyonun toplam bütçesi 12.7 milyon avrodur. Operasyon üç bileşenden oluşmuştur. Teknik destek bileşeni altında HBÖ ile ilgili kapasitenin artırılması için, 2011 - 2013 tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi yürütülmüş, Ulusal HBÖ Strateji Belgesinin hazırlanmasına destek sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar için 7.4 milyon avro harcanmıştır. Bu kapsamda,
 • MEB ile iş dünyası, mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında etkin iş birliği sağlanarak, hayat boyu öğrenmenin geliştirilmesine yönelik mevzuat düzenlemeleri hazırlıkları yapılmıştır.
 • Ulusal çapta faaliyetleri yürütecek olan HBÖ Koordinasyon Merkezi, HBÖ Kurulu ve illerde HBÖ Koordinasyon Birimleri kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Merkezi altyapı, kurumsal yapı ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak desteklenmiştir.
 • 2009-2013 dönemini kapsayan Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi revizyonu yapılmış, ve 2014-2018 dönemini kapsayan taslak strateji belgesi geliştirilmiştir.
 • Taslak Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Kanunu ve Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi oluşturulmuştur.
 • 900 öğretmene, özel sektörde, 9 meslek alanında iş başı eğitimi verilmesine yönelik protokol MEB, YÖK, TOBB, TİSK, TÜSİAD ile imzalanmıştır.
 • Ulusal Yeterlilik Sisteminin uygulanması konusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Mesleki Test Merkezleri (VOC-Test) ile çalışmalar yürütülmüştür.
 • Eğitimler, mesleki rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri, toplantı ve konferanslarla yaklaşık 16 bin kişiye ulaşılmıştır.
 • Ulusal Hayat Boyu Öğrenme sistemi için Avrupa Birliği uygulamalarında kullanılan ağlar ile uyumlu bir web portalı kurulmuştur.
 • Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yenilikçi yöntemler geliştirilmiştir.
 • Özel sektör ve eğitim kurumları arası iş birliği ile yeni HBÖ modelleri geliştirilmiştir.
 • 43 ilde HBÖ eylem planları hazırlanmış, HBÖ yaklaşımı konusunda yerel kapasitenin geliştirilmesi desteklenmiştir.
 • Hibe projelerinin sonuçları ulusal ve yerel düzeyde yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.
 • Hibe bileşeni kapsamında ülkemizde HBÖ olanaklarının artırılması amacıyla yaklaşık 5,4 milyon avroluk bir bütçe ile 43 hibe projesi yürütülmüştür.

  Ekipman Alımı: Ekipman alımı bileşeni kapsamında Ankara ve 12 Düzey II bölgesinde yer alan 43 ilde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinde kurulacak olan Hayat Boyu Öğrenme Birimlerine ve Ankara’da faaliyet gösteren Hayat Boyu Öğrenme Merkezine mobilya ve teknolojik donanım sağlanmıştır.

  Faaliyetler:
 • Meslek öğretmeni ve eğiticilerin yeterliliklerini geliştirmeye yönelik eğitimler verilmiştir.
 • Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmen olma yeterliliğini kazanmalarına yönelik eğitimler sağlanmış, yeni eğitim programları hakkında bilgi düzeyleri artırılmıştır.
 • Meslek uygulamalarında kalitenin artırılması doğrultusunda çalışmalar yürütülmüş, 10 dalda meslek standartları hazırlanmıştır.
 • Herhangi bir mesleki niteliği bulunmayan ve en az ilkokul en fazla lise düzeyinde eğitim görmüş kursiyerlere:
 • Dikiş makinesi operatörlüğü, takı yapma, ahşap boyama, tekstil, giyim aksesuarları, ahşap süslemeciliği, mobilya tasarımı, kaynakçılık, elektrik tesisatçılığı, doğalgaz tesisatçılığı, inşaat, iç dekorasyon, duvar örme, sıhhi tesisat ve yüzey kaplama gibi el becerilerine dayalı mesleki eğitimler sağlanmıştır.
 • Üniversitelerin ve/veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan kursiyerler başta olmak üzere her eğitim düzeyindeki kursiyerlere:
 • Bilişim teknolojileri, internet kullanımı ve bilgiye erişim, temel bilgisayar, bilgisayarlı temel muhasebe ve finansman, web tasarımı, bilgisayar teknik servis, biyomedikal cihaz bakımı, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), CAD/CAM, yeni otomotiv teknolojileri, grafikerlik, elektronik kart tamiri, bilgisayarla kalıp hazırlama gibi bilişime ve teknolojik cihaz kullanımına dayalı eğitimler sağlanmıştır.
 • Başta kadınlar olmak üzere mesleki niteliği bulunmayan her yaştan kursiyerlere: Yaşlı ve hasta bakımı, çocuk gelişimi ve eğitimi, mutfak hizmetleri ve kafeterya işletmeciliği, hasta ve yaşlı bakıcılığı, yiyecek-içecek, servis hizmeti ve kat hizmetleri gibi hizmet sektörüne yönelik eğitimler sağlanmıştır.
 • Bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek çeşitli meslek alanlarında faaliyet gösteren farklı eğitim düzeyine sahip kursiyerlere: Kaptanlık, deniz sporları, deniz turizmi, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve hayvan hastalıklarıyla mücadele, tarım, hayvancılık gibi bölge potansiyeline uygun eğitimler sağlanmıştır.
 • Tüm eğitimler Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki uygulamalar göz önünde bulundurularak ve uygulama bölgesindeki iş piyasasının ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmıştır.
 • Projeler kapsamında sağlanan mesleki eğitimler; iş fikri, girişimcilik, iş planı, motivasyon, farkındalık, iş geliştirme gibi başlıklarda detaylı bilgi sağlayan girişimcilik eğitimleri ve kariyer rehberliği faaliyetleri ile desteklenmiştir.
 • Projeler kapsamında sağlanan mesleki eğitimler; beden dili, iletişim, motivasyon, pazarlama, takım çalışması, kişisel bakım, aile ekonomisi gibi öğeleri içeren kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenmiştir. Hatay’da “Akredite Sınav ve Belgelendirme Merkezi” kurulmuştur. Van’da “Hayat Boyu Öğrenme” merkezi kurulmuştur. Kayseri (1), Trabzon (1), Muş (1) ve Çanakkale’de (2) farklı mesleki alana yönelik bilgisayarlı eğitim laboratuvarları kurulmuştur. Ardahan ve Elazığ’da mesleki eğitime yönelik birer adet kütüphane kurulmuştur. Kastamonu ve Siirt’te birer kariyer merkezi kurulmuştur. Samsun’da okuma-yazma eğitimi sağlayacak tam donanımlı bir gezici eğitim aracı faaliyete başlamıştır.

 • Sonuç olarak;

 • 30’u engelli olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 vatandaşımız eğitim ve hizmetlerden faydalanmıştır,
 • 520 eğitmen ve eğitici eğitilmiştir,
 • Bin 600 kursiyer mesleki sertifika almaya hak kazanmıştır,
 • 10’u engelli olmak üzere 145 vatandaşımız istihdam edilmiştir,
 • 29 kursiyer el emeğinden gelir elde etmeye başlamıştır,
 • 3 kursiyer kendi işini kurmuştur,
 • 350 çiftçinin mevcut tarımsal varlıklarının artmasına katkı sağlanmıştır.
 • Desteklenen Proje Sayısı: 43 Uygulama Dönemi: Mayıs 2010-Mayıs 2011

  Tüm Projeleri İncelemek İçin Tıklayınız…