Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
1 Ocak 2017
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI I(METEK-I)
1 Ocak 2017
Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Yüksek Öğrenim Kapsamında Sosyal Entegrasyonu
1 Ocak 2017
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI I(METEK-I)
1 Ocak 2017

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II (HBÖ II)

Tedbir 3.1.
Operasyon adı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu II (HBÖ-II)
Uygulama Süresi 20.01.2016 - 19.10.2017
Proje Web Adresi http://hayatboyu.meb.gov.tr
Faydalanıcı Kurum Milli Eğitim Bakanlığı
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı: € 6.927.422
Hibe: € 5.275.130
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Projesi-II (LLL-II), Türkiye'de bireylerin AB uygulamalarına paralel olarak istihdam olanaklarını ve diğer fırsatları arttırmak için eğitime erişimlerini sağlamak için hayat boyu öğrenme stratejilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemeye devam etmiştir.


Projenin amaçları;

-HBÖ için tutarlı ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla HBÖ fırsatlarının iyileştirilmesi
-HBÖ ile ilgili farkındalığı arttırmak
-HBÖ katılım oranını artırmak

Operasyonun hizmet bileşeni 01.12.2015 tarihinde imzalanmıştır. Operasyon Faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olup, uygulama dönemi 20.01.2016 tarihinde başlamış ve 19.10.2017 tarihinde (21 ay) sona ermiştir. Operasyon merkezi Ankara olmakla birlikte faaliyetler 24 pilot ilde (İstanbul, Eskişehir, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Elazığ, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Manisa, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Samsun, Rize, Batman, Malatya, Erzincan) gerçekleştirilmiştir. Proje faaliyetleri temelde 7 sonuç alanına hizmet etmektedir: 1. Politika ve Stratejiler, 2. Programlar, 3. İşbirliği, 4. İletişim, 5.Rehberlik, 6. Öğretmen yeterlilikleri, 7. Kalite Güvencesi.

Proje kapsamında, MEB, METEK kurumları ve diğer ilgili kuruluşlarda HBÖ stratejilerinin kolaylaştırılmasına yönelik yasal alt yapı düzenlemelerinin revize edilmesi; Avrupa yeterlilikler çerçevesine uygun 2, 3 ve 4’üncü seviyelerde seçilmiş 4 alanda modül geliştirilmesi, web tabanlı Hayat Boyu Rehberlik Bilgi Sisteminin geliştirilmesi; Kalite güvence sistemi araç ve göstergelerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

5,2 milyon Avro tutarındaki hibe programı kapsamında ise toplam 36 projenin 12 aylık proje uygulama dönemi 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle sona ermiştir.