Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu-II çerçevesinde yürütülen teknik destek projesi devam ediyor
29 Eylül 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesinin kapanış konferansı 6 Ekimde Ankara’da gerçekleştirildi
19 Ekim 2016
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu-II çerçevesinde yürütülen teknik destek projesi devam ediyor
29 Eylül 2016
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesinin kapanış konferansı 6 Ekimde Ankara’da gerçekleştirildi
19 Ekim 2016
Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II Hibe Programı faydalanıcıları için düzenlenen uygulama eğitimi bugün Ankarada başladı

“Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi -II Hibe Programı”

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın bileşenlerinden biri olan Hayat Boyu Öğrenme, kişisel ya da sosyal veya istihdam açısından kişilerin bilgilerini, becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla yaşamları boyunca sürdürdükleri bütün öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanıyor.

“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi ve Operasyon Faydalanıcılarının Kurumsal Kapasitesinin Desteklenmesi, Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Yardım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen ve üç gün sürecek olan etkinlikte katılımcılara hibe sözleşmelerine ilişkin genel bilgiler aktarıldıktan sonra, “Uygun ve Uygun Olmayan Maliyetler”, “Muhasebe Yükümlülükleri Projenin Mali ve Teknik Dokümantasyonu”, “İzleme ve Destek Faaliyetleri ve Görünürlük Kuralları” ve “Etik Kurallar, Düzensizlikler ve Risk Yönetimi” gibi başlıklar altında eğitim verilecek.