Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2)
29 Aralık 2015
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016
Kariyer ve Rehberlik Hizmetlerinin Sunulmasında Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli Operasyonu Mal Alımı İhalesi(EuropeAid/136387/IH/SUP/TR)-Sonuç Duyuruları (Lot 1 ve Lot 2)
29 Aralık 2015
Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu
1 Ocak 2016

Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (NANNY)

Tedbir 1.3.
Operasyon adı Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi (NANNY)
Uygulama Süresi 06.03.2015 - 06.11.2017
Proje Web Adresi
Sosyal Medya Adresleri
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/projelerimiz/evde_cocuk_bakimi_projesi
https://www.facebook.com/evdecocukbakimprojesi/
https://www.instagram.com/evdecocukbakimiprojesi/
Faydalanıcı Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Doğrudan Hibe Bileşeni: 49.625.600 €
Operasyonun Amaçları ve Ulaşılan Sonuçlar

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ve yaklaşık 50 milyon Avroluk bütçeye sahip “Evde Çocuk Bakımı Projesi” ile kayıt dışı çalışan çocuk bakıcılarının kayıtlı istihdamının artırılması ve çalışan annelerin doğum sonrasında işlerine geri dönme süreçlerinin kolaylaştırılarak işgücü piyasasından kopmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında; 0-24 ay arası çocuğu olan ve ilk kez işe başlayacak, işine geri dönecek annelere kayıtlı çocuk bakıcısı çalıştırmaları halinde finansal destek sağlanmıştır. 5 Mart 2015 tarihinde başlayan proje Kasım 2017’de tamamlanmıştır.

    Projenin uygulama illeri, başlangıçta sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sigortalı çalışan kadın sayıları, bir yılda analık iznine ayrılan ortalama çalışan kadın sayıları, nüfusları ve proje bütçe kısıtı göz önüne alınarak İzmir, Bursa ve Antalya olarak belirlenmiştir. Daha sonra uygulama illerine İstanbul ve Ankara da dahil edilmiştir.

    Proje sayesinde, 11.360 anne doğrudan ve 15.232 çocuk bakıcısı dolaylı olmak üzere proje süresince 26.532 kadın projeden faydalanmıştır.