Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu (FoW)
14 Ekim 2019
TRC3 Bölgesinde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Yardım (EuropeAid/140199/IH/SER/TR)- ihale sürecine ilişkin kısa liste duyurusu yayımlanmıştır.
17 Ekim 2019

EuropeAid/162207/ID/ACT/TR İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı – Ankara ve İstanbul’da düzenlenmiş olan Tam Başvuru eğitimlerinde gerçekleştirilen sunumlar sitemize eklenmiştir. İlgili sunumlara buradan ulaşabilirsiniz.