Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranının Artırılması II (KEP-II)
1 Ocak 2016
Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşma Oranlarının Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2016

Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu

Tedbir 1.3.
Operasyon adı Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİT-UP)
Web Adresi http://www.kit-up.net
Faydalanıcı Kurum Sosyal Güvenlik Kurumu
Operasyon Bileşenleri Sözleşme Bedeli 2016 Yılında Ödenen Tutar
Hizmet alımı € 3.184.702 € 0
Mal alımı € 1.732.800 € 0
Hibe € 7.464.300 € 6.630.767

Teknik destek projesi Eylül 2014’te uygulama sürecine başlamış ve 25 ay süre devam etmiştir. Projede 2567 SGK personeli eğitilmiş, 36 sektörel rehber hazırlanmış, 5 ülkeye çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme ve Tanıtım faaliyetleriyle 2331 muhtara, 5793 üniversite öğrencisine, 7259 meslek lisesi öğrencisine, 7433 ilkokul öğrencisine, 478 gazeteciye ulaşılmıştır ve 100 binden fazla promosyon malzemesi dağıtılmıştır.

20 kişiden oluşan Akademik Danışma Kurulu 7 çalıştay düzenleyerek 3 rapor hazırlamış ve 6 bölgede 8043 anket ve 6 derinlemesine analiz uygulanmıştır.

Proje Ekim 2016 tarihi itibariyle sona ermiş olup nihai raporun değerlendirme aşaması devam etmektedir.


Operasyonun mal alımı bileşeni kapsamında yer alan iki lot Nisan ve Aralık 2014 tarihlerinde imzalanmış olup toplam bedeli 1.732.800 avrodur. İkinci Lot’a ilişkin geçici kabul işlemi Ağustos 2014 ve nihai kabul işlemi ise 1. Kısım için 03.12.2015, 2. Kısım için Aralık 2015’te tamamlanmıştır. 1 numaralı lotun geçici kabul işlemleri Ağustos 2015 ve nihai kabul işlemi de Ekim 2016’da tamamlanmıştır. Bu kapsamda 80 ilde 2000 tablet denetmenlere ve müfettişlere mobil denetim yapabilmeleri için dağıtılmış, 35 Laptop ve 35 yazıcı il müdürlüklerine tahsis edilmiş, 28 İl Müdürlüğüne de panelvan şeklinde 35 Mobil Denetim Aracının teslim edilmiştir.


Doğrudan faydalanıcılarının STK, Üniversite, Belediye ve Ticaret Odası gibi yerel kuruluşlar olduğu, 7,4 milyon Avro tutarındaki hibe programında ise teklif edilen yaklaşık 400 projeden 44 adedi fonlanmaya değer bulunmuş ve projeler 1 Temmuz 2016 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. 5 proje çeşitli nedenlerle feshedilmiş ve 39 projenin uygulanması sürdürülmüştür. Bu kapsamda devam eden projelerle yaklaşık 45 bin kişiye eğitimler verilmektedir. 2016 yılı içinde faydalanıcı kuruluşların 907 yazılı sorusu ile 116 değişiklik talebi incelenmiş ve 26 teknik izleme ziyareti yapılmıştır. 226 kişi faydalanıcı kuruluşlarca projeler kapsamında istihdam edilmektedir.