Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi
1 Ocak 2017
TR33 Bölgesindeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu
1 Ocak 2017

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)

Operasyon adı Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu (ADAPTESK)
Uygulama Süresi 31.07.2015 -31.08.2017
Proje Web Adresi http://adaptesk.org/wp
Faydalanıcı Kurum Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı € 5.994.728
Mal Alımı € 536.080
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Operasyonel Programımın “Hayat Boyu Öğrenme” ana öncelik ekseni altında başlatılan operasyon kapsamında beşeri sermayeye yatırım niteliği taşıyan faaliyetler aracılığıyla işçi ve işverenlerin uyum yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu sayede daha yüksek bir hayat kalitesine ulaşmalarını hedeflenmiştir.

Operasyon için toplamda Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla 6,5 milyon avroluk bir kaynak sağlanmıştır.

Operasyonun mal alımı bileşenine ilişkin süreçler Temmuz 2017’de tamamlanmıştır.

Operasyonun teknik yardım projesi 31 Temmuz 2015 tarihinde başlamış, Ağustos 2017’de tamamlanmıştır. Proje kapsamında, 8 ayrı ilde, (Ankara, Bursa, Ordu, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mersin) esnaf ve sanatkârlara yönelik yoğun bir program altında faaliyetler yürütülmüştür. Proje faaliyetlerinin odak noktası, esnaf ve sanatkârların genel ve sektörel eğitimler aracılığıyla kişisel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması olmuştur.

Proje kapsamında genel eğitimler girişimcilik, satış/pazarlama, iletişim, müşteri memnuniyeti, iş geliştirme, çevre koruma, mesleki etik ve e-ticaret alanlarında gerçekleştirilirken sektörel eğitimler mobilyacılık, ulaşım, metal/makine işleri, turizm, elektrik, kişisel bakım (berber, kuaför vb. işletmeler için), gıda gibi alanlarda düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 24.000’den fazla esnaf ve sanatkâr katılım sağlamıştır. Proje faaliyetleri kapsamında 2300 civarında vatandaş mobilize edilmiştir. Ayrıca, hedef illerde yaklaşık 1120 kişinin katılımıyla “Yerel Ekonomimin Liderleri ve Sosyal Ortaklar” buluşmaları düzenlenmiştir.

Operasyonda düzenlenen atölye, seminer ve toplantılara toplam 3.954 kişi katılmıştır (744 il rehberlik seminerinden, 877 il yaygınlaştırma çalıştayından, 642, bilgi görüşmelerinden, 642, bölgesel çalışma grubu görüşmelerinden, 65, politika grup görüşmelerinden, 83, uluslararası atölye ve liderlik zirvelerinden 1.158).

1.684 TESK ve oda personeli, mesleki eğitim ile istihdam edilebilirlik arasındaki ilişki ve iletişim becerileri, iyi yönetim becerileri ve sosyal beceriler de dahil olmak üzere kişisel gelişim programları gibi belirli alanlarda eğitildi.

Proje kapsamında esnaf ve sanatkârların hizmet aldığı eğitim merkezlerinin (Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri-“EDM”ler) ayrıca danışmanlık merkezleri olarak da faaliyet göstermesi öngörülerek yaklaşık 2 milyon esnaf ve sanatkara destek verilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılması aracılığıyla bir model kurulması amaçlanmıştır.

Proje faaliyetleri kapsamında, etkili koordinasyonun ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla meslek kuruluşları personellerine yönelik eğitimler verilmiştir. Bu eğitimler personel eğitimleri, yönetici eğitimleri, ulusal meslek standartları, yeterlilik geliştirme ve akreditasyon gibi alanları kapsamıştır.

Proje kapsamında esnaf ve sanatkârlara ulaşmak amacıyla çağdaş dünyanın koşul ve olanakları özellikle dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, proje için hazırlanan internet sitesinin (adaptesk.org) esnaf ve sanatkârlar açısından işlevsel kılınması amacıyla genel ve sektörel eğitimlere ilişkin içerikler siteden ulaşılabilir hale getirilmiştir. Bu durum, esnaf ve sanatkârlarımız açısından köklü Ahilik geleneğinden geleceğe uzanan bir bağlantı noktası niteliği taşımaktadır.