Önemli Duyuru-Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı(EuropeAid/135743/ID/ACT/TR)
28 Kasım 2014
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II için Hibe Programı (EuropeAid/135020/M/ACT/TR)-Açıklama
1 Aralık 2014

İhale Duyurusu

Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Artırılması için Teknik Yardım-RELAUNCH  (EuropeAid/132941/IH/SER/TR) ihalesi kısa liste duyurusu yayımlanmıştır. İlgili belgeye ulaşmak için buraya tıklayınız.