“Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” – (EuropeAid/140694/IH/SER/TR) – İhale Duyurusu için Açıklama yayımlanmıştır.
30 Haziran 2020
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu (NEET PRO)
2 Temmuz 2020

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu (ECE)

Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon II: Eğitim ve Öğretim
Aktivite II.I: Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması
Aktivite II.II: Herkesin Eğitime Erişimi Sağlanarak Eğitim ve Beceri Düzeylerinin Yükseltilmesi

Operasyon Adı:

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Operasyonu (ECE)

Operasyon Numarası:

TREESP2.2.ECE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.11.2020 – 31.10.2023

Operasyon Faydalanıcısı:

Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Web sitesi adresi / Sosyal Medya Hesapları

Twitter:
Eğitime Erken Eğitimle Başla
@ECEerkenegitim
Eğitime Erken Eğitimle Başla

Instagram:
Eğitime Erken Eğitimle Başla
eceerkenegitim
Eğitime Erken Eğitimle Başla

Youtube:
Eğitime Erken Eğitimle Başla
Eğitime Erken Eğitimle Başla

Web sitesi:
https://erkencocuklukegitimi.org/

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Doğrudan hibe bileşeni ile yürütülen Operasyonun amacı özellikle dezavantajlı gruplardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için erken çocukluk eğitimi (early childhood education-ECE) hizmetlerinin kalitesinin ve bu hizmetlere erişimin arttırılmasıdır.

Operasyon; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Konya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere toplamda 20 ilde uygulanacaktır.

Operasyonun hedef gruplarını; ECE hizmetlerine sınırlı erişim sağlayan veya bu hizmetlere hiç erişimi olmayan en dezavantajlı topluluklardaki 0-6 yaş aralığındaki çocuklar ve onların ebeveynleri/bakıcıları ile okul öncesi öğretmenleri, okul müdürleri ve diğer ECE hizmet sağlayıcıları oluşturmaktadır.

Operasyon 36 ay sürecek olup hedeflenen sonuçlar aşağıdaki belirtilmektedir:

- Sonuç 1: Özellikle en dezavantajlı durumdaki 0-6 yaş arası çocuklar için ECE hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.
- Sonuç 2: Standartların iyileştirilmesi, programın güncellenmesi ve yeni materyaller geliştirilmesi yoluyla ECE hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.
- Sonuç 3: Özellikle en dezavantajlı ailelerin ECE hizmetlerinin kalitesi ve değerine ilişkin düşünce ve tutumları olumlu yönde değiştirilecektir.
- Sonuç 4: Güncellenen ECE mevzuatı aracılığıyla kaliteli ECE hizmetlerine erişimin arttırılmasını destekleyen bir öğrenme ortamı teşvik edilecektir.

Güncel Durum:
(Temmuz 2023 sonu itibariyle)


Doğrudan hibe sözleşmesi,  28.09.2020 tarihinde imzalanmış olup uygulama süreci 01.11.2020 tarihinde başlamıştır. Sözleşmenin başlangıcından itibaren UNICEF, MEB, Sözleşme Makamı (ÇSGB) ve diğer paydaşların temsilcilerinin katılımıyla otuz adet Yönetim Toplantısı ve dört adet Yönlendirme Komitesi Toplantısı düzenlenmiştir.

- Operasyonun tanıtım toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş ve 4.200 kişiye ulaşılmıştır.

- 7.338 öğretmene erken çocukluk eğitimine ilişkin “eğitici eğitimi” verilmiştir.

- 5.000 adet okul öncesi eğitim sandığı dezavantajlı ailelerin çocuklarına dağıtılmıştır.

- Ege Üniversitesi ile işbirliği içinde Uluslararası Online ECE Kongresi düzenlenmiştir.

- 24.000 adet hikaye kitabı dağıtılmıştır.

- Yeni oluşturulan 36 hikaye kitabının içerikleri tamamlanmış, pilotlama için onaylanmıştır.

- Ebeveynler için rehber oluşturulmuştur.

- Okul öncesi eğitim müfredatının ihtiyaç analizi yapılmıştır.

- 310 adet konteyner anaokulunun kurulumları tamamlanmıştır.

- 37.845 çocuk erken çocukluk eğitimi hizmetlerinden faydalanmıştır.

- 430 adet eğitim kurumu eğitim materyalleri ile desteklenmiştir.

- 3-6 yaş arası okul öncesi eğitim müfredatı, 5 adet öğretmen etkinlik kitabı ve 1 adet aile etkinlik kitabı pilotlama için MEB tarafından onaylanmıştır.

- MEB bölge ve il müdürlükleri ile 1 adet koordinasyon toplantısı tamamlanmıştır.