Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu (ISKEP)
1 Ocak 2017
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
1 Ocak 2017
Dezavantajlı Bireylerin Entegrasyonuna Yönelik İstihdam ve Sosyal Destek Hizmetleri Koordinasyon ve Uygulama Modeli Operasyonu (ISKEP)
1 Ocak 2017
Mesleki Eğitimin Kalitesinin ve Gençlerin Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması (Erasmus-I)
1 Ocak 2017

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)

Operasyon adı Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması (DISABLED)
Uygulama Süresi 16.11.2015 - 15.07.2017
Proje Web Adresi http://hacettepemeslekirehabilitasyon.org.tr/
Faydalanıcı Kurum Hacettepe Üniversitesi
Operasyon Bileşenleri ve Bütçeleri Hizmet Alımı - € 3.264.979
Mal Alımı - € 554.269
Operasyonun Amacı ve Ulaşılan Sonuçlar

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Operasyonu (DISABLED), engelli bireylerin çalışma kapasitelerinin, motivasyonlarının, verimliliklerinin, iş arama ve sosyal becerilerinin geliştirilerek istihdam edilebilirlikleri ve istihdam piyasasına erişebilirliklerinin artırılmasını hedeflemektedir. Simülasyon eğitimine imkan verecek mesleki iyileştirme merkezinin kurulması, mesleki, sosyal ve özyönetim becerilerinin ve eğitmenlerin kapasitesinin artırılması faaliyetleri sürdürülmüştür. Ayrıca; engellilere, ailelerine, işverenlere ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim ihtiyaç analizi ve anket yapılarak eğitim modülleri online ortama aktarılmıştır.

Teknik yardım sözleşmesi Ekim 2015’te imzalanmış ve Temmuz 2017’de tamamlanmıştır. Bu bileşen kapsamında :

-Hacettepe Üniversitesi Mesleki Terapi Bölümünde 30 akademik personelin katılımıyla eğiticilerin eğitimi yapılmıştır.

- İŞKUR iş ve meslek danışmanları, farklı üniversitelerde / hastanelerde çalışan meslek terapistleri dahil 171 kişinin katılımıyla 4 grup “eğiticilerin eğitimi” programı yürütülmüştür.

- İlgili Türk mevzuat çerçevesinin masa başı incelemesi ve 7 coğrafi bölgede 1.469 yarı yapılandırılmış görüşmenin yapıldığı saha çalışması da dahil olmak üzere Engelli İnsanların İhtiyaç Analizi yapıldı.

-32 HU personeli, mesleki rehabilitasyon alanındaki bilgi ve becerilerini geliştiren on iki farklı eğitim programına katıldı.

-10 HU personeli ayrıca mesleki rehabilitasyondaki farklı teknikleri, öğrenmek ve gözlemlemek için yurtdışında iki eğitim programına katıldı.

- Engellilere odaklanan eğitimlerin bir sonucu olarak, bazı katılımcılar eğitim programından sonra istihdam edildi ve bazıları kendi işlerini kurmak için adımlar attı. 9 engelli kişi işgücü piyasasına girdi ve 3 engelli kişi kendi işine geri döndü.

- Yukarıda belirtilen eğitim modülleri çevrimiçi eğitim modülüne dönüştürüldü, proje web sitesine yüklendi.

- 6’sı pilot illerde ve 4’ü Ankara’da olmak üzere engelliler için 10 eğitim programı düzenlenmiş ve 167 kişi bu eğitimlere katılmıştır.

-22 HU personeli, daha geniş bir profesyonel ağ oluşturmak ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri alanında yeni bir vizyon ve bilgi aktarımı sağlamak için farklı ülkelerde dört farklı çalışma ziyaretine katıldı.

- Engelli bireylerin sosyal ve özyönetim becerilerini ve çalışma kapasitelerini artırmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.

-10 HU , İrlanda’nın Galway kentinde düzenlenen “Avrupa Ülkeleri için Mesleki Terapistler Konseyi” ve “Avrupa Yüksek Öğretimde Mesleki Terapi Ağı” ilk ortak kongresine katıldı.

-İletişim, farkındalık arttırma ve görünürlük faaliyetleri konusunda çeşitli toplantılar yapıldı:

286 katılımcı ile Operasyon Açılış Toplantısı,

265 katılımcı ile Bilgilendirme Toplantısı,

480 katılımcı ile Başarı Hikayeleri,

165 katılımcı ile Uluslararası Sempozyum,

441 katılımcı ile Uluslararası Kapanış Kongresi.

Mal alım sözleşmeleri kapsamında yer alan 3 lot

(Lot 1: Ergo-terapi ekipmanları,

Lot 2: Ergo-terapi Binası ofis ekipmanları,

Lot 3: Ergo-terapi Binası Elektronik Ekipmanlar)

18.01.2016 tarihinde başlamış; tüm ekipmanlar teslim edilmiş ve Mesleki Eğitim Merkezinde kullanıma açılmıştır.