İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019
İnsana Yaraşır İşlerin Teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kurumsal Kapasitesinin Artırılması
12 Temmuz 2019
Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
17 Temmuz 2019

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu (EDU-CARE)


Aksiyon / Aktivite:

Aksiyon I: İstihdam
Aktivite I.I: İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi

Operasyon Adı:

Eğitimli Bakıcıların Desteklenmesi Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Teşviki İçin Doğrudan Hibe Operasyonu(EDU-CARE)

Operasyon Numarası:

TREESP1.1.EDU-CARE

Uygulama Dönemi
(Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihi):

01.05.2019 – 30.12.2022 (Uygulama dönemi tamamlanmıştır.)

Operasyon Faydalanıcısı:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

Websitesi Adresi / Sosyal Medya Hesapları:

http://www.sgkegitimlibakici.org
https://www.youtube.com/channel/UC4sVRYvF5VmXxPyyAwI2KBA
https://www.instagram.com/sgkegitimlibakici
https://www.facebook.com/sgkegitimlibakici

Faaliyet ve Öngörülen Çıktılar:

Operasyonun uygulama dönemi sona ermiştir.

Operasyonun genel amacı; Türkiye işgücü piyasasında insana yakışır iş kültürünü arttırmak amacıyla kurumsal çerçeveyi ve yasa uygulamalarını geliştirerek kadınlar için daha elverişli ve cazip bir işgücü piyasası oluşturmaktır.

Operasyonun özel amacı; küçük çocuklarının bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan kadınların Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmektir. Ayrıca, işgücü piyasasından çekilme riski bulunan kadın çalışanların desteklenmesi yoluyla çocuk bakıcılığında sertifikalı çalışma kültürünün gelişeceği düşünülmektedir.


Operasyonun hedef grubu;

• Çocuk bakımı alanında diploma veya sertifika sahibi olan kadınlar
• Ön başvuru sırasında 2 yaşına kadar (24 ay dâhil) çocuğu olan ve kayıtlı bir işte çalışan veya çalışmaya başlamak üzere olan kadınlardır.Doğrudan hibe sözleşmesi ile yürütülen Operasyonun beklenen etkileri aşağıda belirtilmektedir:

• 3.700 sertifikalı çocuk bakıcısı kadın iş bulabilecek duruma gelecektir.
• Bakım sorumlulukları nedeniyle işgücü piyasasından çekilme riski olan yaklaşık 3.700 anne, işgücü piyasasına katılmaya devam edebilecektir.
• Yaklaşık 6.000 kadın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Çocuk Bakımı Kursu belgesine sahip olacaktır.

Güncel Durum:
(Ocak 2023 sonu itibariyle)

(Uygulama dönemi 31 Aralık 2022'de sona ermiştir.)


Operasyon 1 Mayıs 2019'da uygulanmaya başlamış olup 31 Aralık 2022 tarihinde sona ermiştir.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yürütülen söz konusu Operasyon kapsamında, 31 Aralık 2022 sonu itibariyle;

• 5.274 anne mali destek almaktadır.
• 7.518 bakıcı eğitim desteği almıştır.
• 4.491 adet ev ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir.
• 1 adet araştırma raporu üretilmiştir.
• 1 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.
• Proje kapsamında 12.792 kişiye doğrudan ulaşılmıştır.